COVID-19: motivul pentru care unii copii se îmbolnăvesc de noul coronavirus

La ora actuală, sunt confirmate peste 5 milioane și jumătate de cazuri ale noului coronavirus și peste 348 de mii de decese provocate de acesta. Riscul îmbolnăvirilor severe și a decesului este semnificativ mai mare în cazul persoanelor în vârstă și a celor ce suferă de patologii non-transmisibile asociate, asemeni hipertensiunii arteriale, bolilor cardiovasculare, bolilor pulmonare cronice și a cancerului. Un șir de date limitate descriu că manifestările clinice sunt, în general, mai ușoare în cazul copiilor și a adolescenților, dar că în unele cazuri aceștia, totuși, necesită îngrijiri medicale în secțiile de terapie intensivă.

Relativ puține cazuri de afectare a copiilor de vârstă fragedă au fost raportate, însă chiar și în cazul acestora îmbolnăvirile au fost de gravitate medie. Însă, încă lipsesc dovezi puternice care ar asocia alte patologii cu infecțiile severe la copii. Din aproximativ 345 de copii cu COVID-19, confirmat în laborator și informația completă cu privire la infecțiile asociate, 23% au o patologie asociată, dintre care boala pulmonară cronică (asmul bronșic), bolile cardiovasculare și imunosupresia au fost cel mai frecvent raportate.

Totuși, recent, unele raportări din Europa și America de Nord descriu grupuri de copii care solicită să fie admiși în unitățile de terapie intensivă cu o stare inflamatorie multisistemică și unele caracteristici ale bolii Kawasaki și ale sindromului de șoc toxic. Raporturile de caz și unele trialuri pe eșantioane mici descriu o boală acută, acompaniată de un sindrom hiperinflamator ce rezultă cu o insuficiență poliorganică și șoc.

Ipoteza inițială este că acest sindrom poate fi asociat cu noul coronavirus în baza analizelor serologice de laborator și rezultă cu un test pozitiv în majoritatea cazurilor. Copiilor le-a fost aplicat un tratament antiinflamator, inclusiv imunoglobuline și steroizi parenterali.

Caracterizarea acestui sindrom și a factorilor de risc este foarte importantă la momentul actual, la fel și înțelegerea cauzalității, descrierea tratamentului și a intervențiilor necesare. Deocamdată, nu este clar spectrul întreg al patologiei și dacă distribuția geografică în Europa și America de Nord reflectă modelul adevărat al bolii sau că asocierea acestor boli a fost recunoscută doar acolo.

Prin urmare, este urgentă colectarea și analiza datelor standardizate ce ar descrie prezentările de cazuri, severitatea, consecințele și epidemiologia. OMS a dezvoltat o definiție preliminară de caz și un raport de caz pentru patologia inflamatorie multisistemică la copii și adolescenți.

Aceste rapoarte reflectă trăsăturile clinice și de laborator observate la copiii analizați până la momentul actual. Definiția cazurilor va fi revizuită odată ce mai multe date vor fi accesibile.

Definiția preliminară a cazurilor

Copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 0 și 19 ani cu febră de 3 zile și mai mult.

ȘI, două dintre cele ce urmează:

  • Eczemă sau conjunctivită non-purulentă bilaterală sau semne de inflamație cutaneo-mucoasă (orală, a palmelor sau tălpilor);
  • Hipotensiune sau șoc;
  • Semne ale disfuncției miocardului, pericardită, valvulopatie sau patologii coronariene;
  • Evidențe de coagulopatii;
  • Probleme gastrointestinale severe (vomă, diaree și dureri abdominale).

ȘI, de asemenea:

Markerii inflamatori crescuți, asemeni proteinei C reactive, rata de sedimentare a eritrocitelor sau procalcitonina.

ȘI:

Lipsa altei cauze microbiene evidente a inflamației, inclusiv sepsisul bacterian, sindromul de șoc stafilococic sau streptococic.

ȘI:

Evidența de COVID-19 (RT-PCR, testul antigen sau serologic pozitiv) sau contacte posibile cu pacienții pozitivi.

Platforma clinică globală de date COVID-19:

OMS are o platformă bine pusă la punct pentru date clinice standardizate și anonimizate. Contribuitorii pot accesa datele în platforma clinică de date COVID-19 a OMS, care surprinde toate variabilele COVID-19 enumerate în formularele raportului de caz. OMS va menține securizarea organizațională și tehnică corespunzătoare pentru a proteja confidențialitatea și a preveni dezvăluirea neautorizată a datelor anonime despre noul coronavirus.

Notă: Participanții vor menține controlul asupra propriilor date. Instituțiile medicale vor avea acces la setul lor de date într-un format ușor de analizat.

Cum să devii participant: transmite un e-mail la adresa COVID_ClinPlatform@who.int și solicită datele pentru logare. Echipa ce se ocupă de managementul datelor îți va oferi instrucțiunile necesare pentru accesare și îți va atribui un cod numeric din 5 cifre la acel moment.

Fiecare formular al raportului de caz conține două secțiuni:

1 – Secțiunea ce urmează a fi completată în cazul suspecției la sindromului inflamator multisistemic, iar rezultatele testelor – incluse în definiția cazurilor

2 – Secțiunea să fie completată la externare sau deces

Dacă pacientul este transferat dintr-o secție în alta a aceluiași spital, formuarul trebuie actualizat pe parcursul aceleiași internări – de la data admiterii până la transferul în alt spital, externare sau deces.

În unitățile medicale în care datele din formularele menționate se introduc într-o bază de date proprie, OMS va solicita autorităților spitalului să transfere întreaga bază de date platformei OMS. Pentru aceasta, trimiteți un mesaj la adresa  COVID_ClinPlatform@who.int pentru a solicita ajutor în acest proces.

Pentru că datele din colecția COVID nu sunt considerate un studiu de cercetare, ci mai degrabă o supraveghere pentru asigurarea sănătății publice, consimțământul pacientului sau al părintelui nu este solicitat în majoritatea cazurilor. În plus, este probabil ca informațiile să fie colectate retrospectiv prin extragerea din registrele medicale în majoritatea cazurilor.

Sănătate să aveți!

Sursa foto: 
yalemedicine.org
Sursa: 

who.int

La Inceput