Lista Centrelor de reabilitare pentru copiii – ce servicii oferă pentru micuți și cât costă

Fiecare copil este o minune, indiferent de gen, religie sau problema de sănătate cu care s-a născut. Toți sunt așteptați, doriți și apreciați de familiile lor. Fie că s-au născut cu probleme sau au ajuns așa din cauza deficiențelor din sistemul sănătății, toți copiii merită servicii de reabilitare care să-i ajute să se dezvolte. În Moldova există mai multe centre de reabilitare care vin în sprijinul copiilor cu diferite dizabilități, finanțate mai puțin din bugetul de stat și mai mult de organizațiile internaționale. Unele centre au fost create chiar de părinții copiilor cu diferite probleme de sănătate.

Deoarece părinții care au copiii cu dizabilități sau diverse probleme de comunicare, dezvoltare, trebuie și merită susținuți, am realizat o listă cu centrele de reabilitare pentru copii din diferite colțuri ale țării. Aici găsiți lista instituțiilor, serviciilor pe care le prestează, dar și prețurile solicitate:

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ SOS AUTISM

AO SOS Autism a fost fondată în anul 2008, având drept scop crearea unui mediu educațional adecvat, care să favorizeze dezvoltarea copilului cu autism în toate direcțiile, cu accent pe cele deficitare specifice. SOS Autism oferă asistență copiilor cu autism, stimulare psiho-senzorio-motorie prin includerea lor în diverse terapii, ceea ce îi ajută să se dezvolte și să se integreze în comunitate. De asemenea, societatea organizează diverse training-uri și suport familiilor cu copii autiști, seminare și cursuri de formare pentru specialiștii ce lucrează cu copiii autiști.   

În cadrul centrului copiii beneficiază de  jocuri pe care ei nu le au acasă, ceea ce facilitează cooperarea cu terapeutul. Aici le sunt puse la dispoziție diferite jucării pentru dezvoltarea motricității fine (ce stă la baza unor aptitudini și abilități esențiale - desenare, scriere, îmbrăcare, dezbrăcare, înșiruirea și prinderea lucrurilor), motricității grosiere(mers, sărit, alergat). De asemenea, terapeuții instruiți evaluează abilitățile copiilor prin programe eficiente de terapie individual personalizată.

Servicii prestate- Terapia ABA, PECS.

Beneficiari: Copii cu tulburări de spectru autist.

Astăzi centrul este frecventat activ de 45 familii și copiii lor.  Potrivit statisticilor, în anul 2016  în Republica Moldova erau 366 de persoane cu tulburări de spectru autist, dintre care 349 sunt copii.

Preț: 120 de lei o ședință de terapie prin metoda ABA.

Adresa: strada Grenoble 191, Municipiul Chișinău, autismmoldova.md

E-mail- sosautism.rm@gmail.com

Telefon: 068878788, 079021019

CENTRUL DE INTERVENȚIE PRECOCE VOINICEL

Centrul de intervenție precoce „Voinicel” este o organizație obștească, non profit. A fost creată în anul 2003 cu suportul AHEAD, cu scopul de a ajuta părinții ce au copii cu nevoi speciale.  Domeniul major de implicare al centrului este sănătatea mintală, și anume detectarea timpurie a problemelor de sănătate mintală și ulterior reabilitarea, prin intervenții ale echipelor multidisciplinare.

Servicii prestate: Instruire individuală şi în grup, ocupații logopedice, ergoterapie, kinetoterapie, ședințe cu pediatri înalt calificați.

Beneficiari: copiii de la 0- 3 ani.

Ședințele sunt gratuite.

”Voinicel” oferă servicii de intervenție timpurie pentru aproximativ 200 copii cu dizabilități pe an.

Adresa: Str. Drumul Taberei 2/A, Municipiul Chișinău, voinicel.md

E-mail: voinicel@usmf.md

Telefon: (22) 22-49-36 (22) 20-03-28 (22) 20-03-27

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ CENTRUL DE REABILITARE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI DE INTELECT CULTUM

Asociația Obștească Centrul de Reabilitare și Integrare Socială a Copiilor cu Dizabilități de Intelect CULTUM a fost fondată în anul 2000. Aceasta a fost creată din necesitatea promovării politicii de integrare a copiilor cu dizabilități de intelect în sistemul educațional comun. Este o organizație care activează în sectorul social al prestării serviciilor de integrare și incluziune socială, îngrijire, educație și recuperare pentru  persoane cu dizabilități.

Servicii prestate: Instruire individuală și în grup, ocupații logopedice, diverse terapii ocupaționale cum ar fi: cognitivă, ludoterapie, meloterapie, ergoterapie şi asistenţă medicală.

Se pune accentul pe integrarea socială axată pe dezvoltarea aptitudinilor de: mișcare, comunicare, orientare în spaţiu, autonomie personală a persoanelor cu dizabilități, precum şi consultarea părinţilor şi a membrilor familiei în crearea sistemelor de auto-ajutorare şi coach.

Beneficiari: copiii şi tineri (de la 3- 33 ani) cu diverse dizabilităţi de intelect uşoare, moderate şi severe, ce diferă din punct de vedere al gradului şi formei de dizabilitate (hidrocefalie, sindrom Langdon Down, marcaţi cu dificultăţi în diverse direcţii de dezvoltare (mișcare, vorbire, percepție, atitudine socială, psihopedagogică, joc).

Terapiile sunt gratuite.

Adresa: str. Livezilor nr.35, comuna Stăuceni, municipiul Chişinău, cultummd.tk

E-mail: cultum@mail.md

Telefon: 0690 43 338, 022-326853

COMPLEXUL PILOT DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ORFEU

CPC ”Orfeu” este o instituție de tip-complex fondată în anul 2003, singura în țară care oferă servicii pentru copiii cu deficiențe mintale, inclusiv severe și asociate, care învață și sunt implicați în diferite activități de creație.

Complexul este format din: 

-instituția preșcolară (pentru copiii de la 3 la 7 ani),

-școala primară (clasele I – III),

-școala gimnazială (clasele IV – IX)

-școala de meserii (anul I şi II)

-Ateliere: Croitorie – tapiserie

Tâmplărie

Servicii prestate: psihopedagogice și terapii specifice- kinetoterapie, logoterapie, masaj, hidroterapie, terapii ocupaționale, arterapie, terapia mișcărilor, gimnastica, corecția neuropsihologică, ludoterapia, muzicoterapia, instrumentul muzical (fluerul), desenul formelor, euritmia, logopedia, servicii pentru părinţi (consiliere, consultații), psihoterapia, instruirea la domiciliu, cadre itinerante, acordarea posibilitaţii parinţilor de a acţiona în sfera profesională pe parcursul serviciilor CDMS, educaţia terapeutică complexă şi integră (5 module), terapia prin calculatoare, activitaţi terapeutice recuperatorii.

Beneficiari: Copiii cu nevoi speciale

Serviciile prestate de instituție sunt gratis

Grădinița are drept obiective educația incluzivă și integrarea în societate a copiilor cu nevoi special și este frecventată de 45 de copii, repartizați în 6 grupe (3 – cu instruire în limba română și 3 – cu instruire în limba rusă).

Adresa: Şcoala /clasele de meserii CPPC "ORFEU" - Chișinău, Strada Hajdeu, 4 
Instituţia de tip grădiniţă / şcoală- Strada Macilor, 37, disability-apei-orfeu.md

E-mail: orfeu@mail.md

Telefon: 022 294096, 022 440223

CENTRUL „PUZZLE KIDS”

Puzzle kids este un centru de dezvoltare pentru copii diagnosticaţi cu autism, creat de AO "Puzzle Kids". Colaboratorii centrului sunt specialişti în domeniul Analizei Comportamentale Aplicate şi utilizează metode de bază ştiinţifice. În cadrul centrului se organizează activităţi individuale şi de grup în care se lucrează asupra formării abilităţilor de comunicare, dezvoltarea aptitudinilor de interacţiune socială şi joc. Pentru a beneficia de o consultație este nevoie să vă faceți o programare la telefon.
Servicii prestate: Terapia ABA

Beneficiari: Copii cu tulburări de spectru autist

Preț: 135 de lei/ ședința de terapie ABA.

Adresa: www.autism.md

E-mail: puzzlekids.md@gmail.com

Telefon: 079866623 0373 69682948

CENTRUL TONY HAWKS

Centrul Tony Hawks este o organizație non-guvernamentală, non-profit înființată în anul 2000, la Chișinău, cu ajutorul scriitorului britanic Tony Hawks, precum și cu sprijinul organizației filantropice britanice Child Aid. Organizația și-a propus să îmbunătățească calitatea sănătății copiilor din comunitățile marginalizate care suferă de boli cronice, prin creșterea accesului la servicii de recuperare medicală de înaltă calitate, în scopul de a facilita integrarea eficientă a acestora în societate.

Servicii prestate:

- terapie fizică individuală

- masaj medical

- electroterapie

- terapie ocupațională

- orteze

- terapii de vorbire

- evaluarea secundară și definirea stării de sănătate a copilului

Beneficiari: Copiii cu nevoi speciale

Serviciile sunt gratuite

Adresa: Strada Drumul Taberei 10, Municipiul Chișinău.

E-mail: tonyhawkscenter@yahoo.com

Telefon: 022 000 590

ASOCIAȚIA PENTRU ASISTENȚA COPIILOR CU DEFICIENȚE „ASCODE”

Asociația a fost fondată în anul 1999, având ca scop depistarea și diagnosticarea precoce a reținerilor în dezvoltarea psihică, deficiențelor mintale, handicapurilor senzoriale, intelectuale și fizice la copiii.  În anul 2003 Asociaţia ASCODE a inaugurat Centrul de colaborare familială şi asistenţă timpurie „Pro-Familia" . Centrul de colaborare familială şi asistenţă timpurie „Pro-Familia" (centru de zi) este o unitate care se ocupă de copiii cu deficienţe psihoneurologice şi motorii, de vârstă fragedă (0-5 ani), în special din familii vulnerabile, oferind în exclusivitate servicii gratuite, urmărind integrarea lor socială. Copiii beneficiază de cure de abilitare periodice: şedinţe individuale şi în grup. Pentru asigurarea continuităţii procesului recuperator la domiciliu, părinţii asistă la activităţi, formându-şi deprinderile necesare.

 Servicii prestate:

-Asistenţă socială;

-Asistenţă medicală;

-Asistenţă psihologică;

-Asistenţă logopedică;

-Asistenţă kinetoterapeutică;

-Terapie cognitivă;

-Terapie ocupaţională;

-Dezvoltare sensorială;

-Consiliere familială;

-Consiliere informaţională

Beneficiari: copiii cu deficiențe psihoneurologice și motorii.

Serviciile sunt gratuite.

Adresa: Str. Grenoble 163 / 5 bl. A, Municipiul Chişinău.

E-mail: rmascode@yahoo.com

Telefon: 022 771667

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR ȘI TINERILOR CU DIZABILITĂȚI „DORINȚA”

Asociaţia de Sprijin a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi „DORINȚA” a fost fondată în anul 2002.  Asociația își propune să contribuie la implicarea copiilor și tinerilor cu dizabilităţi şi în situaţii de risc şi a familiilor lor în viaţa socială. 

Servicii prestate:

-Psihocorecție

-Logopedie

-Kinetoterapie

-Terapie ocupațională

-Terapie educațională  

Beneficiari: Copiii şi tineri cu dizabilităţi din raionul Călăraşi

Serviciile sunt gratuite

Adresa: str. Diaconaș 17, Orașul Călărași, centrul-dorinta.wixsite.com

E-mail: centrul-dorinta@mail.ru

Telefon: 0 244-2-20-09

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI „PARADIS”

Asociația de sprijin a copiilor cu dizabilități „Paradis” a fost fondată în anul 2008 având ca scop sprijinirea și integrarea copiilor cu dizabilități din orașul Orhei fiind în acest moment frecventată de 23 de copiii.

Servicii prestate: ședințe logopedice, kinetoterapeutice și consiliere psihologică.

Beneficiari: copii cu nevoi speciale

Preț: gratuit

Adresa: Bulevardul M. Eminescu 2, Orașul Orhei.

E-mail: stirbu12@gmail.com

Telefon: 078094511, 023530108

CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPIII

Centrul republican de reabilitare pentru copiii a fost înființat în anul 2008 venind în sprijinul copiilor cu nevoi speciale. Misiunea centrului este acordarea serviciilor de intervenție timpurie și reabilitarea copiilor cu patologii neuro-psiho-motorii.

Servicii prestate:

 -Intervenție timpurie, unde beneficiari sunt:

I. Sugarii şi copii mici (0-3 ani) cu stări/diagnostice stabilite.

În acest grup de copii sunt incluşi sugarii şi copiii de vârstă fragedă cu particularităţi de dezvoltare, manifestate printr-o stare sau un diagnostic stabilit:

1) afecţiuni ale sistemului nervos central,

2) afecţiuni cromozomiale şi genetice,

3) afecțiuni ale scheletului (congenitale sau dobândite);

 II. Sugarii şi copiii de vârstă fragedă cu tulburări de dezvoltare (fără o cauză stabilită). În această categorie sunt incluşi copiii cu reţinere în dezvoltare, de regulă, fără o cauză stabilită, sugari sau copii mici, dezvoltarea cărora rămâne în urmă cu cel

puţin 1.5 devieri sigmale sub medie (conform unui test standardizat, spre exemplu,

Inventarul de Dezvoltare Battle), într-un domeniu sau mai multe domenii de

dezvoltare, inclusiv:

1) dezvoltarea motorie (fină şi grosieră);

2) dezvoltarea cognitivă;

3) dezvoltarea comunicării şi limbajului (expresiv şi receptiv);

4) dezvoltarea socială şi emoţională;

5) adaptabilitatea.

III. Sugarii şi copiii mici cu risc de apariție a tulburărilor de dezvoltare.

Tipurile serviciilor de intervenție timpurie  includ: 
    1) identificarea şi diagnosticul timpuriu; 
    2) evaluarea/reevaluarea dezvoltării copilului şi familiei;
    3) kinetoterapie, masaj, poziţionare;
    4) instruirea familiei în utilizarea dispozitivelor medicale speciale (orteze, verticalizatoare etc.); 

    5) fizioterapie
    6) stimularea timpurie a comunicării, limbajului (servicii logopedice); 

    7) psihoterapie
    8) ergoterapie/terapie ocupaţională;

    9) activităţi psihopedagogice; 
   10) activităţi de suport social şi/sau referirea către prestatorii de servicii sociale, după caz;
   11) nursing-ul;
    12) instruirea familiei pentru sporirea capacităţilor parentale;
    13) consiliere psihologică pentru familie.

-Servicii de reabilitare: kinetoterapie, terapii ocupaționale, senzoriale, balneoterapii, fizioterapii.

-Servicii de asistență psihopedagogică- logopedie, consiliere psihologică, diagnostic și corecție a tulburărilor psiho-emoționale a copiilor.

Beneficiari: Copiii până la 18 ani cu patologii neuro-psiho-motorii: Paralizie cerebrală, encefalopatii perinatale, encefalopatii reziduale, neuroinfecţii, distrofii musculare progresive, neuropatii periferice, polineuropatii, traumatism obstrertical perioadă de recuperare, traume cranio-cerebrale perioadă de recuperare, traume vertebro-medulare perioadă de recuperare, hidrocefalie compensată cu dereglări motorii, neuroze, retard psiho-verbal, autism, afecţiunile rădăcinilor şi plexurilor nervoase (sindrom radicular vertebrogen), sindromul deficitului de atenţie şi concentraţie, boala cerebro-vasculară perioadă de recuperare.

Ședințele sunt gratuite, însă centrul oferă și servicii contra cost persoanelor care nu au nicio problemă de sănătate.

Adresa: str. Grenoble, 147, Municipiul Chișinău

E-mail:siricala@gmail.com

Telefon: 022 73-52-68, 022 73 30 83

CLUBUL ECVESTRU SPARTA

Clubul ecvestru Sparta este un club sportiv destinat pasionaților de hipism. Clubul este dotat cu 3 grajduri unde se întrețin peste 70 de cai. Cei interesați pot veni aici pentru ședințe de hipoterapie.

Servicii prestate: Hipoterapia foarte benefică pentru copiii cu diverse dizabilități- autism, paralizie cerebrală, sindromul Down, displazie. Pentru a veni la ședințele de hipoterapie trebuie să prezentați un certificat de la medicul de familie, iar pentru nerezindenți se oferă cazare în club.

Beneficiari: copii cu diverse dizabilități.

Preț: 200 lei/30 minute.

Adresa: comuna Budești, strada Bălțata 45, Municipiul Chișinău, sparta-club.md

E-mail: contact@sparta-club.md

Telefon: 060400200,  069 052 120, 060 486275

 

Sursa foto: 
Sănătate Info, voinicel.md, sparta.md, cultummd.tk
La Inceput