5-FLUOROURACIL „EBEWE” concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

5-FluOROURACIL „EBEWE”

concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova:

5 ml – nr. 17887 din 21.06.2012

10 ml – nr. 17888 din 21.06.2012

Denumirea comercială

5-Fluorouracil „Ebewe”

DCI-ul substanţei active

Fluorouracilum

Compoziţia preparatului

1 ml soluţie conţine:

substanţa activă: 5-fluorouracil 50 mg;

excipienți: hidroxid de sodiu, apă pentru injecţii.

Forma farmaceutică

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Grupa farmacoterapeutică şi codul ATC

Antineoplazic, L01B C02.

Proprietăţi farmacologice

Proprietăţi farmacodinamice

Fluorouracilul este un citostatic antineoplazic, analog pirimidinic. Activitatea antitumorală este datorată transformării fluorouracilului în metaboliţi activi (inclusiv în 5-fluorodezoxiuridină şi 5-fluorouridină) la nivelul ţesuturilor.

5-fluorodezoxiuridina inhibă timidilatsintetaza şi blochează reacţia transformării acidului dezoxiuridilic în acidul timidilic, ceea ce creează insuficienţă de timidină necesară pentru sinteza acizilor nucleici. 5-fluorouridina substituie uridina din lanţul ARN, prin urmare se dereglează sinteza proteinelor.

Proprietăţi farmacocinetice

Biodisponibilitatea se află în limitele de la 0% până la 80%. Penetrează uşor barierele histohematice, inclusiv bariera hematoencefalică şi se distribuie în ţesuturi (tumori, măduva osoasă, ficat, etc.). Concentraţia în ţesutul tumoral peste câteva ore după administrare este superior celei în ţesuturile sănătoase. Volumul aparent de distribuţie este de 0,12 l/kg, se fixează de proteinele plasmatice în raport de circa 10%. Se metabolizează în ficat prin primul pasaj hepatic. 5-Fluorouracil rapid se metabolizează cu formarea metabolitului activ 5-dihidro-Fluorouracil, timpul de înjumătăţire al cărui este mai prelungit. Metabolitul se descompune în produşi atoxici dioxid de carbon şi uree.

La administrarea intravenoasă timpul de înjumătăţire plasmatic (T1/2) constituie 10-20 minute în funcţie de doză. T1/2 terminal este de circa 20 ore. Până la 20% de preparat se elimină sub formă nemodificată pe cale renală (circa 90% se elimină în prima oră), o parte – prin căile respiratorii (60-80%) sub formă de dioxid de carbon. Clearance-ul renal este de circa 170-180 ml/min. În caz de afectarea funcţiei renale eliminarea este mai încetinită.

Indicaţii terapeutice

Chimioterapia monocomponentă şi combinată paliativă în caz de:

  • tumori maligne ale esofagului, stomacului, colonului, regiunii sigmorectale, rectului, anusului;

  • tumori maligne hepatice şi ale căilor biliare intrahepatice, pancreasului;

  • tumori maligne ale glandei mamare, ovarelor, colului uterin;

  • tumori maligne ale prostatei şi vezicii urinare.

Doze şi mod de administrare

Schema de administrare a preparatului 5-Fluorouracil ebewe depinde de tipul şi localizarea tumorii, stadiul procesului şi prezenţa metastazelor. Preparatul se administrează intravenos în jet lent, prin perfuzie sau intraarterial.

Carcinom colorectal

Perfuzie intravenoasă

Se va administra câte 15 mg/kg/zi (600 mg/m2), dar nu mai mult de 1 g la o perfuzie, se va dilua în 300-500 ml soluţie glucoză 5% sau 300-500 soluţie clorură de sodiu 0,9% timp de 4-24 ore.

Injecţie intravenoasă

Se administrează intravenos lent, timp de 2-3 minute, în doza iniţială de 12 mg/kg/zi (doza maximă nictemerală constituie 480 mg/m2), cura de tratament este de 3 zile.

Apoi preparatul se administrează în doze de întreţinere câte 5-10 mg/kg/zi (200-400 mg/m2) sub formă de injecţii intravenoase, o dată pe săptămână.

Cancer mamar

În tratamentul cancerului mamar 5-Fluorouracil poate fi administrat în combinaţie cu metotrexat şi ciclofosfamidă sau cu doxorubicină şi ciclofosfamidă.

Se va administra câte 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2) intravenos o dată pe zi, la ziua a 1-a şi a 8-a a curei de tratament de 28 zile.

5-Fluorouracil, de asemenea poate fi administrat sub formă de perfuzie intravenoasă continuă timp de 24 ore, doze uzuală constituie 8,25 mg/kg (350 mg/m2).

Perfuzie inraarterială

Se administrează câte 5-7,5 mg/kg/zi (200-300 mg/m2) sub formă de perfuzie intraarterială timp de 24 ore. În cazuri deosebite, perfuzia regională poate fi efectuată în tratamentul tumorii primare sau metastaze.

Dozele se vor reduce în caz de caşexie, cu 30 zile înainte de intervenţii chirurgicale masive, scăderea funcţiei măduvei osoase, insuficienţă renală şi hepatică.

Nu se recomandă administrarea 5-Fluorouracil la copii.

La vârstnici dozele de 5-Fluorouracil sunt similare celor recomandate pentru adulţi.

Soluţia se va utiliza imediat după diluţie.

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

5-FluOROURACIL „EBEWE”

concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova:

5 ml – nr. 17887 din 21.06.2012

10 ml – nr. 17888 din 21.06.2012

Denumirea comercială

5-Fluorouracil „Ebewe”

DCI-ul substanţei active

Fluorouracilum

Compoziţia preparatului

1 ml soluţie conţine:

substanţa activă: 5-fluorouracil 50 mg;

excipienți: hidroxid de sodiu, apă pentru injecţii.

Forma farmaceutică

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Grupa farmacoterapeutică şi codul ATC

Antineoplazic, L01B C02.

Proprietăţi farmacologice

Proprietăţi farmacodinamice

Fluorouracilul este un citostatic antineoplazic, analog pirimidinic. Activitatea antitumorală este datorată transformării fluorouracilului în metaboliţi activi (inclusiv în 5-fluorodezoxiuridină şi 5-fluorouridină) la nivelul ţesuturilor.

5-fluorodezoxiuridina inhibă timidilatsintetaza şi blochează reacţia transformării acidului dezoxiuridilic în acidul timidilic, ceea ce creează insuficienţă de timidină necesară pentru sinteza acizilor nucleici. 5-fluorouridina substituie uridina din lanţul ARN, prin urmare se dereglează sinteza proteinelor.

Proprietăţi farmacocinetice

Biodisponibilitatea se află în limitele de la 0% până la 80%. Penetrează uşor barierele histohematice, inclusiv bariera hematoencefalică şi se distribuie în ţesuturi (tumori, măduva osoasă, ficat, etc.). Concentraţia în ţesutul tumoral peste câteva ore după administrare este superior celei în ţesuturile sănătoase. Volumul aparent de distribuţie este de 0,12 l/kg, se fixează de proteinele plasmatice în raport de circa 10%. Se metabolizează în ficat prin primul pasaj hepatic. 5-Fluorouracil rapid se metabolizează cu formarea metabolitului activ 5-dihidro-Fluorouracil, timpul de înjumătăţire al cărui este mai prelungit. Metabolitul se descompune în produşi atoxici dioxid de carbon şi uree.

La administrarea intravenoasă timpul de înjumătăţire plasmatic (T1/2) constituie 10-20 minute în funcţie de doză. T1/2 terminal este de circa 20 ore. Până la 20% de preparat se elimină sub formă nemodificată pe cale renală (circa 90% se elimină în prima oră), o parte – prin căile respiratorii (60-80%) sub formă de dioxid de carbon. Clearance-ul renal este de circa 170-180 ml/min. În caz de afectarea funcţiei renale eliminarea este mai încetinită.

Indicaţii terapeutice

Chimioterapia monocomponentă şi combinată paliativă în caz de:

  • tumori maligne ale esofagului, stomacului, colonului, regiunii sigmorectale, rectului, anusului;

  • tumori maligne hepatice şi ale căilor biliare intrahepatice, pancreasului;

  • tumori maligne ale glandei mamare, ovarelor, colului uterin;

  • tumori maligne ale prostatei şi vezicii urinare.

Doze şi mod de administrare

Schema de administrare a preparatului 5-Fluorouracil ebewe depinde de tipul şi localizarea tumorii, stadiul procesului şi prezenţa metastazelor. Preparatul se administrează intravenos în jet lent, prin perfuzie sau intraarterial.

Carcinom colorectal

Perfuzie intravenoasă

Se va administra câte 15 mg/kg/zi (600 mg/m2), dar nu mai mult de 1 g la o perfuzie, se va dilua în 300-500 ml soluţie glucoză 5% sau 300-500 soluţie clorură de sodiu 0,9% timp de 4-24 ore.

Injecţie intravenoasă

Se administrează intravenos lent, timp de 2-3 minute, în doza iniţială de 12 mg/kg/zi (doza maximă nictemerală constituie 480 mg/m2), cura de tratament este de 3 zile.

Apoi preparatul se administrează în doze de întreţinere câte 5-10 mg/kg/zi (200-400 mg/m2) sub formă de injecţii intravenoase, o dată pe săptămână.

Cancer mamar

În tratamentul cancerului mamar 5-Fluorouracil poate fi administrat în combinaţie cu metotrexat şi ciclofosfamidă sau cu doxorubicină şi ciclofosfamidă.

Se va administra câte 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2) intravenos o dată pe zi, la ziua a 1-a şi a 8-a a curei de tratament de 28 zile.

5-Fluorouracil, de asemenea poate fi administrat sub formă de perfuzie intravenoasă continuă timp de 24 ore, doze uzuală constituie 8,25 mg/kg (350 mg/m2).

Perfuzie inraarterială

Se administrează câte 5-7,5 mg/kg/zi (200-300 mg/m2) sub formă de perfuzie intraarterială timp de 24 ore. În cazuri deosebite, perfuzia regională poate fi efectuată în tratamentul tumorii primare sau metastaze.

Dozele se vor reduce în caz de caşexie, cu 30 zile înainte de intervenţii chirurgicale masive, scăderea funcţiei măduvei osoase, insuficienţă renală şi hepatică.

Nu se recomandă administrarea 5-Fluorouracil la copii.

La vârstnici dozele de 5-Fluorouracil sunt similare celor recomandate pentru adulţi.

Soluţia se va utiliza imediat după diluţie.

 

Reacţii adverse

 

Ocazional >0,1% - <1%

Febra

Din partea sistemului hematopoietic

Foarte frecvent >10% - leucopenie, trombocitopenie.

Frecvent >1% - <10% - agranulocitoză, anemie, supresia măduvei spinării.

Din partea sistemului imun

Ocazional >0,1% - <1% - reacţii alergice.

Din partea sistemului nervos

Frecvent >1% - <10% - vertij, ataxie, tremor.

Ocazional >0,1% - <1% - somnolenţă.

Foarte rar <0,01% - leucoencefalopatie, care este reversibilă; ictus cerebral (în caz de tratament combinat).

Din partea organelor văzului

Rar >0,01% - <0,1% - conjuctivită, hiperlacrimare, dacriostenoză, dereglări ale vederii, fotofobia, nevrita nervului optic.

Din partea sistemului cardiovascular

Ocazional >0,1% - <1% - dureri în regiunea cordului asociate cu modificări ale electrocardiogramei de tip ischemic, dereglarea funcţiei ventirculului stâng, epistaxis, hipotensiune arterială, tromboflebită.

Rar >0,01% - <0,1% - infarct miocardic.

Foarte rar <0,01% - şoc cardiogen.

Din partea tractului gastrointestinal

Foarte frecvent >10% - stomatită, esofagită, faringită, proctită.

Frecvent >1% - <10% - anorexie, greaţă, vomă, diaree.

Ocazional >0,1% - <1% - hemoragii şi ulceraţii gastrointestinale.

Foarte rar <0,01% - ciroză hepatică.

Din partea pielii şi ţesutului subcutanat

Frecvent >1% - <10% - alopecie reversibilă.

Ocazional >0,1% - <1% - dermatită, xerodermie, fisuri, eroziuni, eritem, urticarie, prurit – fotosensibilitate, reacţii alergice cutanate, hiperpigmentare, fragilitatea unghiilor.

Alte

Ocazional >0,1% - <1% - necroza septului nazal, insuficienţă renală, dereglarea spermatogenezei şi ovulaţiei, oboseală.

Contraindicaţii

Hipersensibilitatea la preparat sau componentele preparatului, dereglări marcate ale hemoleucogramei (leucopenie <4x109/l, trombocitopenie <150x109/l). Sindromul de malabsorbţie, diaree severă, dereglări marcate ale funcţiei hepatice şi renale, infecţii grave, ulceraţii ale mucoasei cavităţii bucale şi tractului gastrointestinal, colită pseudomembranoasă. Nivelul bilirubinei plasmatice mai mare de 85 μmol/l. Pe parcursul tratamentului cu 5-Fluorouracil este contraindicată vaccinarea cu vaccinuri vii.

Este strict contraindicată administrarea preparatului în timpul sarcinii, în hemoragii de diversă localizare.

Supradozaj

În caz de supradozare acută pot fi semnalate reacţii psihotice, somnolenţă. Supradozarea cronică se caracterizează prin mielosupresie severă, până la agranulocitoză, trombocitopenie, complicaţii hemoragice, diaree.

Tratament. Antidot specific nu se cunoaşte. În caz de inhibiţie severă a hematopoiezei se recomandă transfuzii de substituenţi de sânge, administrarea remediilor stimulante ale hematopoiezei. Tratament simptomatic.

Atenţionări şi precauţii speciale de utilizare

Administrarea preparatului 5-Fluorouracil se va efectua sub controlul strict al medicului specialist. Este necesară spitalizarea pacienţilor, cel puţin pentru prima cură de tratament. Cure suplimentare de tratament se vor indica doar după înlăturarea efectelor toxice ale curei precedente de tratament. 

5-Fluorouracil poate fi utilizat în cadrul schemelor chimioterapiei combinate în asociere cu alte remedii antineoplazice, precum şi cu radioterapia. 

În cazul asocierii cu alte remedii mielosupresive, precum în caz de radioterapie concomitentă sau precedentă este necesară scăderea dozei preparatului 5-Fluorouracil.

La pacienţii ce au urmat cure de radioterapie sau chimioterapie, preparatul 5-Fluorouracil poate fi administrat peste 1-1,5 luni, cu condiţia restabilirii tabloului sângelui periferic. Nu se recomandă administrarea preparatului timp de 3-4 săptămâni după intervenţii chirurgicale complicate. Nu se recomandă administrarea preparatului în caz de metastaze multiple în măduva osoasă.

Preparatul nu se administrează intratecal din cauza riscului efectelor neurotoxice.

Pentru profilaxia şi atenuarea complicaţiilor, pe parcursul tratamentului cu preparatul 5-Fluorouracil se recomandă administrarea vitaminelor grupei B (de ex., Clorhidrat de tiamină, Clorhidrat de piridoxină), preparatelor antibacteriene, transfuzii de fracţiuni proteice plasmatice.

Pentru profilaxia stomatitei este necesară respectarea strictă a igienei cavităţii bucale.

Nu se recomandă administrarea preparatului pacienţilor cu varicelă, herpes, boli infecţioase acute.

Pentru profilaxia hepatotoxicităţii se recomandă administrarea hepatoprotectoarelor.

Efectele cardiotoxice pot fi tratate cu nitraţi organici sau antagoniştii calciului, complicaţiile neurologice – cu vasodilatatoare.

Pe parcursul tratamentului cu 5-Fluorouracil este necesară monitorizarea strictă a tabloului sângelui periferic. Hemoleucograma se va efectua cel puţin de 3 ori pe săptămână, iar la apariţia primelor simptome de scădere a numărului leucocitelor sau trombocitelor – zilnic.

Tratamentul cu 5-Fluorouracil se întrerupe la apariţia primelor semne toxice (vomă, diaree, stomatită ulceroasă) şi a numărului leucocitelor sub 3,0x109/l, numărului trombocitelor sub 100x109/l.

Pacienţii cu leucopenie necesită supraveghere minuţioasă în vederea riscului de dezvoltare a infecţiilor. Pacienţilor cu neutropenie în cazul creşterii temperaturii corporale se va indica antibioticoterapie empirică.

Fluorouracilul posedă hepatotoxicitate, mielotoxicitate, toxicitate asupra tractului gastrointestinal, manifestă acţiune imunosupresivă. Preparatul inhibă creşterea neoplasmelor epiteliale, mai puţin acţionează asupra tumorilor de origine glandulară. 

Pe parcursul tratamentului şi încă 3 luni după finisarea tratamentului se vor lua măsuri de contracepţie.

A se evita contactul cu pielea şi ochii.

Perioada de sarcină şi alăptare

Preparatul este contraindicat în timpul sarcinii.

La necesitatea administrării preparatului în perioada de alăptare se va întrerupe alimentaţia la sân.

Interacţiuni cu alte preparate medicamentoase

Eficacitatea şi toxicitatea preparatului 5-Fluorouracil creşte la administrarea concomitentă cu alte remedii antineoplazice, folinat de calciu, clordiazepoxid, disulfiram, griseofulvinei, izoniazidei.

Administrarea concomitentă cu mitomicina potenţează riscul dezvoltării sindromului hemolitico-uremic.

Pe parcursul tratamentului cu 5-Fluorouracil este contraindicată vaccinarea cu vaccinuri vii atât a bolnavului, cât şi a persoanelor de contact, din cauza riscului de activare a virusului în condiţii de imunosupresie.

Preparatele antimicrobiene şi antiulceroase inhibă metabolismul şi cresc concentraţia plasmatică, durata acţiunii şi toxicitatea fluorouracilului.

5-Fluorouracil este farmaceutic incompatibil cu antibiotice anticanceroase antraciclice, diazepam, citarabin.

La administrarea cimetidinei este posibilă creşterea concentraţiei plasmatice a fluorouracilului. Alonurinen şi metotrexatul pot modifica acţiunea anticanceroasă a fluorouracilului.

Folinatul de calciu potenţează acţiunea anticanceroasă şi toxică a fluorouracilului, în special asupra tractului gastrointestinal.

La administrarea metronidazolului este posibilă creşterea concentraţiei plasmatice şi toxicităţii fluorouracilului.

Levamisolul poate creşte hepatotoxicitatea 5-Fluorouracil-ului.

Tiazidele pot creşte toxicitatea asupra măduvei spinării a preparatelor anticanceroase.

Prezentare, ambalaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Câte 5 ml  sau 10 ml în fiole.

Condiţii de păstrare 

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperatura sub 25°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

La păstrarea preparatului la temperaturi mai joase este posibilă apariţia sedimentului. În asemenea cazuri fiola se încălzeşte până la temperatura 60°C, se agită uşor, apoi preparatul se răceşte până la temperatura 35°C. Dacă sedimentul  s-a dizolvat şi soluţia a devenit transparentă, preparatul este bun pentru utilizare.

Termenul de valabilitate

24 luni. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Statutul legal

Cu prescripţie medicală.

Denumirea şi adresa producătorului                           

Ebewe Pharma Ges.m.b.h. Nfg. KG

A-4866 Unterach, Austria

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe ambalaj!

Ocazional >0,1% - <1%

Febra

Din partea sistemului hematopoietic

Foarte frecvent >10% - leucopenie, trombocitopenie.

Frecvent >1% - <10% - agranulocitoză, anemie, supresia măduvei spinării.

Din partea sistemului imun

Ocazional >0,1% - <1% - reacţii alergice.

Din partea sistemului nervos

Frecvent >1% - <10% - vertij, ataxie, tremor.

Ocazional >0,1% - <1% - somnolenţă.

Foarte rar <0,01% - leucoencefalopatie, care este reversibilă; ictus cerebral (în caz de tratament combinat).

Din partea organelor văzului

Rar >0,01% - <0,1% - conjuctivită, hiperlacrimare, dacriostenoză, dereglări ale vederii, fotofobia, nevrita nervului optic.

Din partea sistemului cardiovascular

Ocazional >0,1% - <1% - dureri în regiunea cordului asociate cu modificări ale electrocardiogramei de tip ischemic, dereglarea funcţiei ventirculului stâng, epistaxis, hipotensiune arterială, tromboflebită.

Rar >0,01% - <0,1% - infarct miocardic.

Foarte rar <0,01% - şoc cardiogen.

Din partea tractului gastrointestinal

Foarte frecvent >10% - stomatită, esofagită, faringită, proctită.

Frecvent >1% - <10% - anorexie, greaţă, vomă, diaree.

Ocazional >0,1% - <1% - hemoragii şi ulceraţii gastrointestinale.

Foarte rar <0,01% - ciroză hepatică.

Din partea pielii şi ţesutului subcutanat

Frecvent >1% - <10% - alopecie reversibilă.

Ocazional >0,1% - <1% - dermatită, xerodermie, fisuri, eroziuni, eritem, urticarie, prurit – fotosensibilitate, reacţii alergice cutanate, hiperpigmentare, fragilitatea unghiilor.

Alte

Ocazional >0,1% - <1% - necroza septului nazal, insuficienţă renală, dereglarea spermatogenezei şi ovulaţiei, oboseală.

Contraindicaţii

Hipersensibilitatea la preparat sau componentele preparatului, dereglări marcate ale hemoleucogramei (leucopenie <4x109/l, trombocitopenie <150x109/l). Sindromul de malabsorbţie, diaree severă, dereglări marcate ale funcţiei hepatice şi renale, infecţii grave, ulceraţii ale mucoasei cavităţii bucale şi tractului gastrointestinal, colită pseudomembranoasă. Nivelul bilirubinei plasmatice mai mare de 85 μmol/l. Pe parcursul tratamentului cu 5-Fluorouracil este contraindicată vaccinarea cu vaccinuri vii.

Este strict contraindicată administrarea preparatului în timpul sarcinii, în hemoragii de diversă localizare.

Supradozaj

În caz de supradozare acută pot fi semnalate reacţii psihotice, somnolenţă. Supradozarea cronică se caracterizează prin mielosupresie severă, până la agranulocitoză, trombocitopenie, complicaţii hemoragice, diaree.

Tratament. Antidot specific nu se cunoaşte. În caz de inhibiţie severă a hematopoiezei se recomandă transfuzii de substituenţi de sânge, administrarea remediilor stimulante ale hematopoiezei. Tratament simptomatic.

Atenţionări şi precauţii speciale de utilizare

Administrarea preparatului 5-Fluorouracil se va efectua sub controlul strict al medicului specialist. Este necesară spitalizarea pacienţilor, cel puţin pentru prima cură de tratament. Cure suplimentare de tratament se vor indica doar după înlăturarea efectelor toxice ale curei precedente de tratament. 

5-Fluorouracil poate fi utilizat în cadrul schemelor chimioterapiei combinate în asociere cu alte remedii antineoplazice, precum şi cu radioterapia. 

În cazul asocierii cu alte remedii mielosupresive, precum în caz de radioterapie concomitentă sau precedentă este necesară scăderea dozei preparatului 5-Fluorouracil.

La pacienţii ce au urmat cure de radioterapie sau chimioterapie, preparatul 5-Fluorouracil poate fi administrat peste 1-1,5 luni, cu condiţia restabilirii tabloului sângelui periferic. Nu se recomandă administrarea preparatului timp de 3-4 săptămâni după intervenţii chirurgicale complicate. Nu se recomandă administrarea preparatului în caz de metastaze multiple în măduva osoasă.

Preparatul nu se administrează intratecal din cauza riscului efectelor neurotoxice.

Pentru profilaxia şi atenuarea complicaţiilor, pe parcursul tratamentului cu preparatul 5-Fluorouracil se recomandă administrarea vitaminelor grupei B (de ex., Clorhidrat de tiamină, Clorhidrat de piridoxină), preparatelor antibacteriene, transfuzii de fracţiuni proteice plasmatice.

Pentru profilaxia stomatitei este necesară respectarea strictă a igienei cavităţii bucale.

Nu se recomandă administrarea preparatului pacienţilor cu varicelă, herpes, boli infecţioase acute.

Pentru profilaxia hepatotoxicităţii se recomandă administrarea hepatoprotectoarelor.

Efectele cardiotoxice pot fi tratate cu nitraţi organici sau antagoniştii calciului, complicaţiile neurologice – cu vasodilatatoare.

Pe parcursul tratamentului cu 5-Fluorouracil este necesară monitorizarea strictă a tabloului sângelui periferic. Hemoleucograma se va efectua cel puţin de 3 ori pe săptămână, iar la apariţia primelor simptome de scădere a numărului leucocitelor sau trombocitelor – zilnic.

Tratamentul cu 5-Fluorouracil se întrerupe la apariţia primelor semne toxice (vomă, diaree, stomatită ulceroasă) şi a numărului leucocitelor sub 3,0x109/l, numărului trombocitelor sub 100x109/l.

Pacienţii cu leucopenie necesită supraveghere minuţioasă în vederea riscului de dezvoltare a infecţiilor. Pacienţilor cu neutropenie în cazul creşterii temperaturii corporale se va indica antibioticoterapie empirică.

Fluorouracilul posedă hepatotoxicitate, mielotoxicitate, toxicitate asupra tractului gastrointestinal, manifestă acţiune imunosupresivă. Preparatul inhibă creşterea neoplasmelor epiteliale, mai puţin acţionează asupra tumorilor de origine glandulară. 

Pe parcursul tratamentului şi încă 3 luni după finisarea tratamentului se vor lua măsuri de contracepţie.

A se evita contactul cu pielea şi ochii.

Perioada de sarcină şi alăptare

Preparatul este contraindicat în timpul sarcinii.

La necesitatea administrării preparatului în perioada de alăptare se va întrerupe alimentaţia la sân.

Interacţiuni cu alte preparate medicamentoase

Eficacitatea şi toxicitatea preparatului 5-Fluorouracil creşte la administrarea concomitentă cu alte remedii antineoplazice, folinat de calciu, clordiazepoxid, disulfiram, griseofulvinei, izoniazidei.

Administrarea concomitentă cu mitomicina potenţează riscul dezvoltării sindromului hemolitico-uremic.

Pe parcursul tratamentului cu 5-Fluorouracil este contraindicată vaccinarea cu vaccinuri vii atât a bolnavului, cât şi a persoanelor de contact, din cauza riscului de activare a virusului în condiţii de imunosupresie.

Preparatele antimicrobiene şi antiulceroase inhibă metabolismul şi cresc concentraţia plasmatică, durata acţiunii şi toxicitatea fluorouracilului.

5-Fluorouracil este farmaceutic incompatibil cu antibiotice anticanceroase antraciclice, diazepam, citarabin.

La administrarea cimetidinei este posibilă creşterea concentraţiei plasmatice a fluorouracilului. Alonurinen şi metotrexatul pot modifica acţiunea anticanceroasă a fluorouracilului.

Folinatul de calciu potenţează acţiunea anticanceroasă şi toxică a fluorouracilului, în special asupra tractului gastrointestinal.

La administrarea metronidazolului este posibilă creşterea concentraţiei plasmatice şi toxicităţii fluorouracilului.

Levamisolul poate creşte hepatotoxicitatea 5-Fluorouracil-ului.

Tiazidele pot creşte toxicitatea asupra măduvei spinării a preparatelor anticanceroase.

Prezentare, ambalaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Câte 5 ml  sau 10 ml în fiole.

Condiţii de păstrare 

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperatura sub 25°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

La păstrarea preparatului la temperaturi mai joase este posibilă apariţia sedimentului. În asemenea cazuri fiola se încălzeşte până la temperatura 60°C, se agită uşor, apoi preparatul se răceşte până la temperatura 35°C. Dacă sedimentul  s-a dizolvat şi soluţia a devenit transparentă, preparatul este bun pentru utilizare.

Termenul de valabilitate

24 luni. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Statutul legal

Cu prescripţie medicală.

Denumirea şi adresa producătorului                               

Ebewe Pharma Ges.m.b.h. Nfg. KG

A-4866 Unterach, Austria

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe ambalaj!

La Inceput