ALACTIN comprimate

Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: nr.  18880  din 28.02.2013

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

ALACTIN

comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ

Alactin          

DCI-ul substanţei active

Cabergolinum

COMPOZIŢIA

1 comprimat conţine:

substanţă activă: cabergolină – 0,5 mg;

excipienţi: lactoză anhidră, leucină, stearat de magneziu.

FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate ovale, plate, cu margini teşite, de culoare albă. Pe o parte netede, iar pe cealaltă parte - cu incizie şi inscripţionate cu “CBG” pe  o parte a inciziei şi 0,5 - pe cealaltă parte a inciziei.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Alte preparate ginecologice. Inhibitori ai prolactinei, G02CB03.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Cabergolina este un alcaloid sintetic de ergot, derivat de ergolină  -  agonist dopaminergic cu durată lungă de acţiune şi proprietăţi de inhibare a prolactinei.

Efectul dopaminergic central  se realizează prin stimularea receptorilor D2 la doze mai mari decât cele care scad concentraţia plasmatică a prolactinei.

Reducerea concentraţiei plasmatice a prolactinei este dependent de doză, se realizează în 3 ore de la administrare şi se menţine 2-3 săptămîni.

Acţiunea de lungă durată asigură la administrarea în doză unică inhibarea secreţiei lactice. În tratamentul hiperprolactinemiei concentraţiile plasmatice ale prolactinei sunt normalizate în decurs de 2-4 săptămîni la administrarea unei doze corespunzătoare. Concentraţia  prolactinei poate fi semnificativ redusă după câteva luni de la întrerupera tratamentului.

În ceea ce priveşte efectele endocrine ale cabergolinei acestea nu sunt legate de efectul antiprolactinemic. Datele disponibile din studiile clinice confirmă rezultatele studiilor pe animale, că produsul posedă proprietăţi foarte selective şi nu manifestă acţiune asupra secreţiei bazale a hormonilor hipofizari şi cortizolului.

Acţiunea farmacodinamică a cabergolinei nu corelează cu efectul terapeutic, dar se referă numai la scăderea tensiunii arteriale.

Efectul hipotensiv maxim  la administrarea în doză unică, de obicei, apare în primele 6 ore după administrare şi este dependent de doză, atăt în ceea ce priveşte concentraţia maximă, cât şi frecvenţa.

Proprietăţi farmacocinetice.

Cabergolina posedă o cinetică liniară până la doza de 0,7 mg pe zi.

Absorbţie

După administrare orală cabergolina este absorbită rapid din tractul gastrointestinal, timpul atingerii concentraţiei plasmatice maxime (Cmax) este de 0,5-4 ore.

Alimentele nu influienţează absorbţia şi distribuţia cabergolinei în organism.

Distribuţie

Legarea de proteinele plasmatice la concentraţia de 0,1-10 ng/ml este de 41-42%.

Metabolizare

În urină, principalul metabolit identificat este 6-alil-8-beta-ergolina, care reprezintă 4-6% din doza administrată. Alţi 3 metaboliţi reprezintă mai putin de 3% din doza administrată. Aceşti metaboliţi sunt mult mai puţin activi decât cabergolina în ceea ce priveşte inhibarea secreţiei prolactinei in vitro.

Eliminarea

La pacienţii cu hiperprolactinemie timpul de înjumătăţire a cabergolinei este de 79-115 ore.

Pe baza timpului de înjumătăţire starea de echilibru trebuie să fie atinsă în decurs de 4 săptămâni.

După10 zile de la iniţierea tratamentului 18-72 % din doza administrată este eliminată cu masele fecale. Prin urină 2-3 % din doza administrată se elimină sub formă nemodificată.

INDICAŢII TERAPEUTICE

  • Inhibarea lactaţiei din considerente medicale;
  • tulburări determinate de hiperprolactinemie;
  • adenom hipofizar prolactinsecretor;
  • hiperprolactinemie idiopatică.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Intern. Pentru reducerea riscului apariţiei efectelor adverse gastrointestinale este recomadată administrarea în timpul meselor. Doza maximă recomandată de 3 mg/zi de cabergolină nu trebuie depăşită.

Adulţi

Tulburări determinate de hiperprolactinemie

Doza iniţială recomandată este de 0,5 mg/săptămână, administrată în una sau două prize (de exemplu:  luni şi joi). Doza săptămânală trebuie crecută treptat, cu 0,5 mg pe săptămână la interval de o lună pâna la obţinerea unui răspuns terapeutic optim.

Doza terapeutică uzuală este 1 mg cabergolină pe săptămână şi variază de la 0,25 mg până la 2 mg. La  pacienţii cu hiperprolactinemie au fost utilizate doze  până la 4,5 mg/săptămînă.

Doza săptămânală poate fi administrată într-o singură priză, două sau mai multe prize, în dependenţă de tolerabilitatea pacienţilor. Divizarea dozei săptămânale în mai multe administrări este recomandată atunci, când aceasta depăşeşte 1 mg cabergolină, deoarece toleranţa la administrarea dozei unice mai mari de 1 mg a fost studiată pe un număr mic de pacienţi.

Pacieţii trebuie monitorizaţi în perioada de creştere a dozei pentru a determina cea mai mică doză eficientă.

Pentru inhibarea lactaţiei

Cabergolina trebuie administrată pe parcursul primelor 24 ore post-partum. Doza recomandată este de 1 g, administrată în priză unică.

Administrarea la pacienţii cu afecţiuni hepatice

Trebuie luată în considerare reducerea dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, care urmează un tratament prelingit cu cabergolină.

O creştere a ASC a fost observată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (clasa C Child-Pugh), care au administrat o doză unică de 1 mg comparativ cu voluntarii sănătosi şi pacienţii cu insuficienţă hepatică de o severitate mai redusă.

Administrarea la pacienţii cu insuficienţă renală

Nu au fost observate diferenţe esenţiale  ale farmacocineticii la pacienţii cu afecţiuni renale moderate şi severe. Farmacocinetica cabergolinei nu a fost studiată la pacienţii cu afecţiuni renale în fază terminală sau la pacienţii hemodializaţi; aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie.

Inhibiţia/supresia lactaţiei fiziologice

Pentru prevenirea hipotensiunii posturale nu trebuie depăşită doza unică de 0,25 mg cabergolină la femeile care alaptează  care urmează tratament pentru supresia lactaţiei.

Administrarea la copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficienţa tratamentului cu cabergolină nu a fost stabilită la pacienţii cu vârsta sub 16 ani.

Vârstnici

Reeşind din indicaţiile terapeutice propuse pentru  cabergolină experienţa utilizării la vârstnici este limitată. Datele disponibile nu indică un risc special.

REACŢII ADVERSE

În continuare, reacţiile adverse sunt clasificate conform convenţiei MedDRA pe sisteme de organe, în funcţie de frecvenţă: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100, <1/10), mai puţin frecvente (>1/1 000, <1/100), rare (>1/10 000, <1/1 000), foarte rare (<1/10 000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

În fiecare grupă, efectele adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Reacţiile adverse sunt dependente de doză şi pot înlaturate prin reducerea treptată o dozeor de medicament.

Generale

Tulburări vasculare: frecvente - hipotensiune arterială la pacientii ce urmează tratament de lungă durată, hipotensiune ortostatică; mai puţin frecvente – spasme ale vaselor degetelor, sincopă.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: mai puţin frecvente - crampe ale muşchilor membrelor inferioare.

Investigaţii diagnostice: mai puţin frecvente - scăderea valorilor hemoglobinei a fost observată la femei amenoreice în primele câteva luni după menstruaţie.

Tulburări hiperprolactinemice

Tulburări psihice: frecvente - depresie, dereglări de somn; cu frecvenţă necunoscutăagresivitate, hipersexualitate, atracţie patologică faţă de jocurile de noroc.

Tulburări ale sistemului nervos: foarte frecvente - ameţeli/vertij, cefalee; mai puţin frecvente - parestezie; cu frecvenţă necunoscută - somn cu debut brusc, sincopă.

Tulburări vasculare: frecvente - bufeuri de căldură.

Tulburări gastrointestinale: foarte frecvente -  dureri abdominale, dispepsie, gastrită, greaţă; frecvente - constipaţie vomă.

Tulburări ale aparatului genital şi sânului: frecvente - durere la nivelul sânilor.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: foarte frecvente - astenie, fatigabilitate.

Inhibiţia/supresia lactaţiei

Tulburări ale sistemului nervos: frecvente - ameţeli/vertij, cefalee, somnolenţă; cu frecvenţă necunoscută - hemianopsie tranzitorie, sincopă.

Tulburări oculare: cu frecvenţă necunoscută -  tulburări de vedere.

Tulburări cardiace: valvulopatie şi afecţiuni asociate (pericardită); mai puţin frecvente -  palpitaţii.

Tulburări vasculare: cu frecvenţă necunoscutăbufeuri de căldură.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: mai puţin frecvente - epistaxis, efuziune pleurală, fibroză pulmonară.

Tulburări gastrointestinale: frecvente - dureri abdominale, greaţă; mai puţin frecvente -  vomă; rare - dureri epigastrice.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: mai puţin frecvente - astenie.

Investigaţii diagnostice: mai puţin frecvente -  scăderea asimptomatică a tensiunii arteriale (≥ 20 mmHg – sistolică, şi ≥ 10 mmHg - diastolică).

Altele

Tulburări oculare: mai puţin frecvente - hemianopsie.

Tulburări cardiace: frecvente -  dureri toracice.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: frecventeeritem facial,

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: rare - crampe digitale.

Următoarele  reacţii adverse (halucinaţii) au fost asociate, de asemenea, cu administrarea de cabergolină.

CONTRAINDICAŢII

·         Hipersensibilitate la cabergolină, oricare dintre alcaloizii de ergot sau oricare dintre excipienţi;

·         Pre-eclampsie, eclampsie;

·         Hipertensiune arterială post-partum sau necontrolată;

·         Antecedente de afecţiuni pulmonare, pericardiace sau retroperitoneale fibrotice;

  • Antecedente de psihoze sau risc de psihoze post-partum;
  • Pentru tratamentul de lungă durată: valvulopatie cardiacă stabilită prin ecocardiografie prealabilă.

SUPRADOZARE

Simptome: sunt caracteristice suprastimulării dopaminergice - greaţă, vomă, tulburări gastrice, hipotensiune ortostatică, scăderea tensiunii arteriale, confuzie/psihoze sau halucinaţii.

Tratament: în caz de necesitate se aplică măsuri de susţinere pentru eliminarea cantităţii de medicament neabsorbite, menţinerea tensiunii arteriale.

În plus, poate fi recomandată administrarea de antagonişti ai dopaminei.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Ca şi alţi derivaţi de ergot, cabergolina trebuie administrată cu precauţie pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare severe, hipotensiune arterială, sindromul Raynaud, ulcer peptic  sau hemoragii gastrointestinale, în special cu antecedente  grave de tulburări psihice sau mintale.

Afectele alcoolului asupra tolerabilităţii  cabergolinei nu sunt cunoscute.

Hipotensiunea ortostatică poate să apară la administrarea cabergolinei concomitent cu alte medicamente cu acţine  hipotensivă.

Toţi pacienţii care urneaza să administreze cabergolină trebuie supuşi investigaţiilor cardiovasculare, inclusiv ecocardiografice, pentru a exclude prezenţa unei afecţiuni valvulare asimptomatice. De asemenea, sunt necesare efectuarea investigaţiilor de bază: viteza de sedimentare a eritrocitelor sau a markerilor inflamaţiei, a funcţiei pulmonare (radiografia  cutiei toracice) sau determinarea funcţiei renale, înainte de iniţierea tratamentului.

Afecţiunile fibrotice pot avea un debut insidios şi în acest caz pacienţii trebuie monitorizaţi pentru prevenirea efectelor fibrozei progresive. Prin urmare, în timpul tratamentului, trebuie acordată atenţie la următoarele manifestări şi simptome:

·    afecţiuni pleurale şi pulmonare cum ar fi dispneea, dificultăţi de respiraţie, tuse persistentă, dureri în piept;

· insuficienţă renală, sau obstrucţii vasculare uretrale sau abdominale manifestate prin dureri în spate sau flancuri, edeme ale membrelor inferioare, precum şi sensibilitate la palpare care poate indica la o fibroză retroperitoneală.

·    insuficienţă cardiacă; cazuri de fibroză valvulară şi pericardică care se manifestă adesea prin insuficienţă cardiacă.

De aceea, fibroza valvulară (şi pericardita constrictivă) trebuie excluse dacă apar astfel de simptome.

După iniţierea tratamentului prima ecocardiografie trebuie efectuată în termen de 3-6 luni, ulterior frecvenţa monitorizării ecocardiografice trebuie să fie determinată prin evaluare clinică individuală corespunzătoare, cu accent special pe semnele şi simptomele sus-menţionate, dar trebuie efectuată cel puţin o dată la 6-12 luni.

Cabergolină trebuie suspendată dacă ecocardiograma indică apariţia sau agravarea regurgitării valvulare, constricţie valvulară şi îngroşarea valvelor.

Necesitatea efectuării altor investigaţii clinice (de exemplu, examinarea fizică, inclusiv auscultaţie cardiacă, radiografie, tomografie computerizată) ar trebui să fie determinată pe o bază individuală.

Investigaţii suplimentare adecvate, cum ar fi viteza de sedimentare a hematiilor, precum şi determinarea creatininei serice trebuie efectuată în cazul, în care este necesară confirmarea unui diagnostic de afecţiune fibroasă.

Hipotensiune arterială

Hipotensiunea arterială simptomatică poate să apară în decurs de 6 ore după administrarea de cabergolină: o atenţie deosebită trebuie acordată la administrarea concomitentă cu cabergolină a altui medicament cunoscut pentru scăderea tensiunii arteriale. Datorită timpului de înjumătăţire prelungit efectele hipotensive pot persista timp de câteva zile după încetarea tratamentului.

În  primele 3-4 zile de la iniţierea tratamentului se recomandă monitorizarea tratamentului cu controlul regulat  al  tensiunii arteriale.

Scăderi ale tensiunii arteriale (≥ 20 mmHg a tensiunii arteriale sistolice şi ≥ 10 mmHg a celei diastolice) a fost raportată la 3-4 zile după administrarea unei doze unice de 1 mg de cabergolină în perioada post-partum. Efectele adverse apar, în general, în primele două săptămâni, apoi scad sau dispar. 3% dintre pacienţi au întrerupt tratamentul din cauza efectelor adverse.

Somnolenţă/somn cu instalare bruscă

Cabergolină a fost asociat cu somnolenţă. Administrarea agoniştilor dopaminei poate fi asociată cu episoade de somn apărute brusc la pacienţii cu boala Parkinson. Poate  fi luată în considerare o reducere a dozei sau întreruperea tratamentului.

Inhibarea/suprimarea lactaţiei fiziologice

Ca şi în cazul altor derivaţi de ergot, cabergolina nu trebuie administrată femeilor cu hipertensiune arterială indusa de sarcina, de exemplu, cu preeclampsie sau hipertensiune arterială post-partum.

Pentru a evita hipotensiunea arterială ortostatică potenţială la femeile care alapteaza, tratate pentru suprimarea lactatiei, doza de 0,25 mg de cabergolină pentru o priză nu ar trebui să fie depăşită.

Tratamentul tulburarilor hiperprolactinemice

Deoarece hiperprolactinemia însoţită de amenoree/galactoree şi infertilitatea pot fi asociate cu tumori hipofizare, este indicată o examinare completă a hipofizei înainte de iniţierea tratamentului cu cabergolină.

Cabergolină restabileşte ovulatia si fertilitatea la femeile cu hipogonadism hyperprolactinaemic.
Înainte de administrarea cabergolinei  trebuie exclusă sarcina. Deoarece experienţa clinică este încă limitată, iar medicamentul are un timp de înjumătăţire prelungit, ca măsură de precauţie, se recomandă ca odată cu dezvoltarea ciclurilor ovulatorii regulate femeile care planifică o sarcină să întrerupă admibnistrarea cabergolinei cu o lună înaintea concepţiei preconizate.

Deoarece sarcina se poate instala înainte de reluarea menstruaţiei, se recomandă efectuarea unui test de sarcina, cel puţin o dată la 4 săptămâni în timpul perioadei amenoreice şi, odată cu reluarea menstruatiei, de fiecare dată când ciclul menstrual întârzie cu mai mult de 3 zile. Femeilor care evită să rămână gravide trebuie să li se recomande să utilizeze metode contraceptive de tip barieră în timpul tratamentului şi după întreruperea tratamentului cu cabergolină până la instalarea  anovulaţiei. Ca o măsură de precauţie, femeile care raman insarcinate trebuie monitorizate pentru a detecta semne de mărire a hipofizei, deoarece în timpul gestaţiei tumorile hipofizare pre-existente pot prolifera.

Este  recomandată monitorizarea nivelului prolactinei serice la intervale lunare, deoarece, odată cu atingerea regimului de dozare terapeutic eficient, normalizarea prolactinei serice este, de obicei, observată în termen de două până la patru săptămâni.
După suspendarea cabergolinei se observă reapariţia hiperprolactinemiei. Cu toate acestea, la unii pacienti a fost observată suprimarea persistentă a nivelului prolactinei pe parcursul a mai multor luni.

Insuficienţa renală

Nu există diferenţe globale în farmacocinetica cabergolinei observate în caz de insuficienţă moderată până la severă. Farmacocinetica cabergolinei nu a fost studiată la pacienţii cu insuficienta renala în stadiu terminal, sau la pacienţii care efectuează hemodializă; aceşti pacienţi trebuie trataţi cu prudenţă.

Tulburări psihiatrice

La  pacienţii trataţi cu agonişti dopaminergici, inclusiv cabergolină, pentru boala Parkinson, au fost raportate atracţie patologică pentru jocuri de noroc, creşterea libidoului şi hipersexualitate. Acestea au fost, în general, reversibile după reducerea dozei sau întreruperea tratamentului.

Conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Administrarea în sarcină şi în perioada de alăptare

Înainte de administrarea cabergolinei trebuie exclusă sarcina , iar dupa tratament sarcina trebuie evitată timp de cel puţin o lună. Deoarece cabergolina are un timp de înjumătăţire de 79-115 ore  la pacienţii hiperprolactinemicici, odată cu instalarea ciclurilor ovulatorii regulate, la femeile care doresc să rămână gravide trebuie sistată cabergolină cu o lună înainte de concepţia  preconizată. Acest lucru va preveni posibila expunere a fătului la medicament si nu va interfera cu posibilitatea de a concepe, deoarece ciclurile ovulatorii persista în unele cazuri, timp de 6 luni după suspendarea medicamentului. În cazul, în care se concepe o sarcină  în timpul tratamentului, tratamentul trebuie întrerupt cât mai curând după ce sarcina este confirmată, cu scop de limitare a expunerii fatului la medicament.

Măsurile de contracepţie trebuie aplicate timp de cel puţin 4 săptămâni după suspendarea cabergolinei.

Cabergolină restabileşte ovulatia si fertilitatea la femeile cu hipogonadism hiperprolactinemic. Deoarece  sarcina se poate instala înainte de reapariţia menstruaţiei, se recomandă, după caz, efectuarea testulului de sarcină în cursul perioadei de amenoree, iar odată cu reinstalarea menstruatiei, de fiecare dată când un ciclu menstrual întârzie cu mai mult de 3 zile. Femeilor care nu doresc să rămână gravide trebuie să li se recomande să utilizeze metode de contracepţie non-hormonală eficiente în timpul tratamentului şi după suspendarea cabergolinei. Din cauza experienţei limitate privind siguranţa expunerii fătului la cabergolină, este recomandabil, ca femeile care planifică o sarcina să conceapă peste cel puţin o lună după sistarea cabergolinei. Ca o măsură de precauţie, femeile care raman insarcinate trebuie monitorizate pentru a detecta semne de mărire a hipofizei, deoarece în timpul gestaţiei poate apărea proliferarea tumorilor hipofizare pre-existente.
Lactaţia

La şobolani cabergolina şi/sau metaboliţii săi sunt excretaţi în lapte. Nu sunt disponibile informaţii cu privire la excreţia în laptele matern la om. Cu  toate acestea, mamele trebuie sfătuite să nu alăpteze în caz dacă inhibarea/suprimarea lactaţiei de către cabergolină nu a reuşit. Din moment ce previne alăptarea, cabergolina nu trebuie administrată la mame cu tulburări hiperprolactinemice care doresc să-şi alăpteze copiii la sân.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Cabergolină reduce tensiunea arterială, care poate afecta viteza de reacţie la unii pacienţi. Acest lucru ar trebui să fie luat  în considerare în situaţiile care necesită atenţie sporită, inclusiv conducerea    vehiculelor sau folosirea utilajelor.

Pacienţii trataţi cu cabergolină şi care prezintă somnolenţă şi/sau episoade de somn trebuie să fie informaţi să evite conducerea vehiculelor sau efectuarea activităţilor potenţial periculoase.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Utilizarea concomitentă cu alte medicamente nu este recomandată.

Nu există date disponibile cu privire la interacţiunea dintre cabergolină şi alcaloizi de ergot, de aceea utilizarea concomitentă în timpul tratamentului de lungă durată nu este recomandată.

Deoarece cabergolină exercită efect terapeutic prin stimularea directa a receptorilor dopaminergici, aceasta nu trebuie să fie administrată concomitent cu medicamente cu acţiune antagonistă dopaminei (cum ar fi fenotiazine, butirofenone, tioxantane, metoclopramidă), deoarece acestea ar putea reduce efectul de inhibare a prolactinei de către cabergolină.

Ca şi în alţi derivaţi de ergot, cabergolina nu  trebuie administrată concomitent cu  antibiotice macrolide (de exemplu, eritromicină), datorită biodisponibilităţii sistemice  crescute a cabergolinei.

PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate 0,5 mg. Câte 2 sau 8 comprimate in flacon de sticlă. Câte un flacon împreună cu instrucţiunea pentru adminstrare în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la temperatura sub 30 ºC.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani.

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI:

Octombrie 2012

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

TEVA Pharmaceutical Industrie Ltd, Israel

DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORILOR

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, 747 70 Opava Komarov, Republica Cehă

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului (tel. 73-70-02)

La Inceput