DECAPEPTYL DEPO liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă

Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

DECAPEPTYL DEPO

liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ

Decapeptyl Depo

DCI-ul substanţei active

Triptorelinum

COMPOZIŢIA

1 seringă conţine:

substanţa  activă:   acetat   de   triptorelină   4,12   mg   (ce   corespunde   cu   3,75 triptorelină);

excipienţi: polimer al acidului glicolic şi acidului lactic (1:1), propilenglicol

octanoat decanoat;

1 seringă (1 ml) cu solvent pentru suspensie injectabilă conţine: dextran 70, polisorbat 80, clorură de sodiu, dihidrofosfat de sodiu dehidrat, soluţie hidroxid de sodiu 1N, apă pentru injecţii.

FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Pulbere pentru suspensie injectabilă

Pulbere liofilizată de culoare albă sau galben-deschisă, fără miros.

Solvent

Soluţie incoloră, transparentă.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Analog al hormonului de eliberare a gonadotropinei, L02A E04

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţile farmacodinamice

Substanţa activă a preparatului Decapeptyl Depo - triptorelină - este un analog sintetic al hormonului de eliberare a gonadotropinei (GnRH). Rezultatul substituţiei restului al 6-lea aminoacidic în molecula hormonului eliberator de gonadotropină natural a fost o afinitate mai înaltă faţă de receptorii GnRH un şi timpul de înjumătăţire mai îndelungat, decât a moleculei iniţiale. Efectul iniţial al administrării preparatului este stimularea secreţiei de către hipofiză a hormonului foliculostimulant şi luteinizant. După o stimulare îndelungată (concentraţie stabila a triptorelinei în sânge) hipofiză devine rezistentă la acţiunea GnRH, ce conduce la diminuarea nivelului plasmatic al gonadotropinelor. Ca rezultat se înregistrează scăderea nivelului plasmatic al hormonilor sexuali până la nivelul postcastraţional sau de menopauză. Efectele descrise sunt reversibile. în cadrul studiilor pe animale nu a fost determinată acţiunea teratogenă sau mutagenă.

Proprietăţile farmacocinetice

în primele ore după administrarea intramusculară a Decapeptyl Depo se înregistrează nivele maxime de concentraţii plasmatice a triptorelinei. Ulterior concentraţia triptorelinei se reduce semnificativ pe parcursul a 24 ore. La a 4-a zi după injectare concentraţia plasmatică a triptorelinei atinge al doilea maximum, după care concentraţia se reduce biexponenţial până la nivele nedeterminate pe parcursul a 44 zile.

După administrarea subcutanată creşterea concentraţiei substanţei active este mai lentă în comparaţie cu administrarea intramusculară. Scăderea concentraţiei plasmatice a triptorelinei este mai lentă, durata scăderii concentraţiei până la nivele nedeterminate constituie 65 zile. Eliminarea acetatului de triptorelină are loc prin urină.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Pentru tratamentul bărbaţilor: tratament simptomatic al stadiilor tardive ale carcinomului progresiv de prostată hormono-dependent.

Pentru tratamentul femeilor: endometrioză, miom uterin, tratamentul sterilităţii cu utilizarea tehnicilor de reproducere asistată (fecundare extracorporală, transferarea embrionilor în cavitatea uterină, stimularea maturizării foliculelor cu metode de tratament neasistat etc.).

Pentru tratamentul copiilor: maturizare sexuală precoce de geneză centrală.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Conţinutul seringii cu preparatul Decapeptyl Depo se amestecă cu solventul pentru prepararea suspensiei. Doza la o priză de 3,75 mg preparat se administrează fiecare 28 zile sau subcutanat în peretele abdominal anterior sau intramuscular profund. Locul de administrare a preparatului trebuie schimbat. La obţinerea răspunsului clinic insuficient este necesar de a determina nivelul plasmatic al hormonului luteinizant, sau testosteronului, sau estradiolului. Carcinom de prostată hormono-dependent

Terapia simptomatică în stadiile tardive ale carcinomului de prostată hormono-dependent, aşa-numita orhiectomie farmacologică - ca alternativă a castraţiei chirurgicale, ca pregătirea pentru prostatectomie, tratament postoperator. Pentru investigaţia dependenţei hormonale a carcinomului de prostată tratamentul cu preparatul Decapeptyl Depo se efectuează timp de 3 luni.

Endometrioză: în caz de sterilitate, determinată de endometrioză, se recomandă se indicat cura de tratament cu preparatul Decapeptyl Depo înainte de intervenţia chirurgicală. La începutul tratamentului se vor efectua investigaţii laparoscopice şi histologice pentru confirmarea diagnosticului. Cura de tratament durează 4-6 luni,

ce corespunde cu 4-6 injecţii de Decapeptyl Depo.

Miom uterin: se recomandă de asociat terapia cu analogii de GnRH cu tratament

chirurgical. Administrarea de Decapeptyl Depo conduce la reducerea semnificativă

a  dimensiunilor  uterului   miomatos,   care  uşurează  tehnica   de   operaţie.   Se

recomandă de efectuat cura de tratament cu Decapeptyl Depo pacientelor tinere cu

scopul păstrării funcţiei reproductive, când cu ajutorul laporoscopiei poate fi efectuată intervenţie chirurgicală de păstrare a organului. Din cauza influenţei posibile   asupra   densităţii   ţesutului   osos   durata   tratamentului   femeilor   cu endometrioză sau miom uterin nu va depăşi 6 luni.

Tratamentul sterilităţii cu utilizarea tehniclori de reproducere asistată (fecundare

extracorporală,    transferarea   embrionilor   în   cavitatea   uterină,    stimularea

maturizării foliculelor cu metode de tratament neasistat): se utilizează diferite scheme de tratament cu utilizarea Decapeptyl Depo, sau injectări subcutanate zilnice de Decapeptyl 0,1 mg.

In "schema de tratament de lungă durată" se atinge suprimarea completă a funcţiei

hipofizei (reglare descendentă) până la începutul stimulării cu gonadotropinele exogene, cu ajutorul unei singure injecţii de Decapeptyl Depo sau injecţiilor subcutanate zilnice de Decapeptyl 0,1 mg. Gradul de suprimare sub formă de hipogonadism se determină conform nivelelor de concentraţie ale estrogenului circulant. Stimularea cu gonadotropine exogene nu se iniţiază până când nivelele

E2 nu vor fi <50 pg/ml.

„Schema de tratament de lungă durată" se utilizează în acelaşi mod şi în tehnicile reproductive neasistate, deşi dozarea fazei gonadotropinice trebuie să rămână joasă, deoarece scopul tratamentului în acest caz este maturarea monofoliculară. In "schema de tratament de scurtă durată" stimularea cu gonadotropine exogene se începe concomitent sau peste un interval scurt de timp după administrarea sau a unei singure injecţii de Decapeptyl Depo, sau a injecţiilor subcutanate zilnice de Decapeptyl 0,1 mg. în acest caz acţiunea agonistului GnRH potenţează efectul gonadotropinelor   exogene   pe   parcursul   primelor   câtorva   zile   de   stimulare ("izbucnire"). "Schema de tratament de scurtă durată" nu se va utiliza în metodele clinice reproductive de tratament neasistat.

Controlul terapeutic

Gradul  de  suprimare  a  funcţiei  hipofizei poate  fi  determinată prin analiza nivelurilor de  E2  (în  "schema de tratament  de  lungă durată").  Efectuarea investigaţiilor endocrinologice biologice sistematice şi scanogramelor cu ultrasunet se   recomandă   la   utilizarea   tehnicilor   de   reproducere   asistată.   în   caz   de hiperstimulare ovariană este necesar de a reduce sau de suspendat administrarea gonadotropinelor.

Maturizare sexuală precoce de geneză centrală

Decapeptyl Depo 3,75 mg se administrează subcutanat. Primele 2 injecţii se vor administra cu interval de  14 zile; ulterior fiecare următoare  injecţie se va administra cu interval de 28 zile. în caz de efect clinic insuficient injecţiile de Decapeptyl Depo se vor administra fiecare 21 zile.

Controlul terapeutic

Peste 1-2 luni de la începutul terapiei sau după modificarea dozei este necesar de efectuat proba cu stimularea GnRH, analiza nivelului steroizilor sexuali şi de efectuat clasificarea după Tanner (determinarea mărimii glandelor mamare la fetiţe şi mărimea testiculelor la băieţei, controlul uterului şi testiculelor prin ecografie), pentru a confirma reglarea descendentă.

Vârsta osoasă se va verifica fiecare 6-12 luni. Doza se va mări treptat până când nici un simptom al maturizării sexuală precoce de geneză centrală nu se vor determina în mod clinic sau pe baza indicilor de laborator.

Dacă doza este insuficientă, nivelul hormonilor sexuali poate creşte şi chiar depăşi indicii   normali   prepubertari.   După   determinarea   dozei   terapeutice   nivelul concentraţiei   gonadotropinelor   şi   steroizilor   sexuali   cad   până   la   nivelul prepubertal. Dacă tratamentul cu Decapeptyl Depo nu se va efectua corect, acesta poate conduce la un control insuficient al maturizării sexuale. Ca rezultat, apar aşa simptome sexuale ca menstruaţia, creşterea glandelor mamare şi a testiculelor. Consecinţele de durată ale controlului insuficient al secreţiei gonadelor poate determina retard de creştere.

Prima doză, care conduce la reglarea descendentă necesară, poate fi respectată în majoritatea cazurilor pe parcursul întregii perioade de tratament.

Date privind ajustarea dozei pentru pacienţii, masa corporală a cărora creşte semnificativ în timpul tratamentului, sunt insuficiente. Din această cauză se recomandă controlul stării acestor pacienţi pentru atingerea reglării descendente necesare.

Tratamentul cu Decapeptyl Depo se va întrerupe: la fetiţe - la atingerea vârstei de 11 ani, la băieţei - la atingerea vârstei de 12 ani.

REACŢII ADVERSE

Generale.

Ocazional se înregistrează reacţii alergice cutanate, hiperemie şi prurit la locul de

injectare, parestezii şi migrenă.

Ocazional au fost raportate cazuri de reacţii anafilactice la dextran. In cazuri severe

sau repetate se recomandă de a întrerupe tratamentul.

Carcinom hormono-dependent de prostată

Exacerbarea simptomelor de cancer poate fi înregistrată pe parcursul primelor 10 zile în legătură cu creşterea de scurtă durată a nivelului de testosteron. Astfel de simptome se reduc în cazul când carcinomul începe a reacţiona la tratament. In cazuri severe poate fi necesar tratamentul simptomatic de  scurtă durată cu antiandrogeni.

Efectele următoare sunt determinate de reducerea nivelului hormonilor sexuali: scăderea libido-ului, impotenţă, hiperemia feţei, ocazional - ginecomastie, atrofia testiculelor şi tulburări de somn.

Endometrioză/miom uterin/medicina reproductivă

Exacerbarea simptomelor poate fi înregistrată pe parcursul primelor 10 zile în legătură cu creşterea de scurtă durată a nivelului de estrogeni. Astfel de simptome se reduc odată cu scăderea nivelului concentraţiei estrogenului şi progesteronului până la nivelul postcastraţional.

Următoarele  efecte  sunt cauzate de reducerea nivelului hormonilor sexuali: bufeuri, uscăciunea mucoasei vaginului, dispareunie, scăderea libido-ului, cefalee, tulburări emoţionale şi alte efecte vasomotorii nedorite.

Maturizare sexuală precoce de geneză centrală

Eliminările din vagin în tratamentul cu Decapeptyl Depo se înregistrează mai frecvent, decât la fetiţele prepubertare.

La copiii cu maturizare sexuală precoce de geneză centrală densitatea osoasă este mai înaltă, decât cea corespunzătoare vârstei cronologică. După tratamentul cu Decapeptyl Depo pe parcursul a 1 an densitatea ţesutului osos se reduce cu circa 8%.

CONTRAINDICAŢII

Generale:

Hipersensibilitate la analogii GnRH sau dextran.

Carcinom de prostată hormono-dependent

Carcinom de prostată hormono-independent sau după castraţia chirurgicală.

Endometrioză/miom uterin/medicina reproductivă

Sarcina,   perioada   de   alăptare,   simptome   clinice   sau  risc   de   dezvoltare   a

osteoporozei. Cauza hemoragiei vaginale va fi determinată până la administrarea de Decapeptyl Depo.

Maturizare sexuală precoce de geneză centrală

în maturizare sexuală precoce de geneză centrală tratamentul specific se va indica pentru tratamentul maladiei de bază.

SUPRADOZAJ

Cazuri de supradozare nu au fost înregistrate.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Generale

Precauţii speciale de utilizare  se recomandă în tratamentul pacienţilor,  care administrează anticoagulante, din cauza riscului de dezvoltare a hematoamelor la locul de injectare.

Endometrioza

După instalarea  menopauzei  tratamentul medicamentos  al  endometriozei  se utilizează în cazuri rare şi excepţionale (de ex., tumori care secretă estrogen cu activarea endometriozei, în caz de contraindicaţii suplimentare pentru tratamentul chirurgical). Până în prezent nu sunt date privind efectele clinice ale ciclurilor terapeutice, durata cărora ar depăşi 6 luni.

Miom uterin

Tratamentul miomului uterin este necesar de efectuat sub controlul ecografic, deoarece  necorespunderea reducerii  rapide  a  dimensiunilor  uterului  faţă  de reducerea volumul miomului uneori poate conduce la dezvoltarea hemoragiilor şi sepsisului.

în miom uterin şi endometrioza este necesar de a utiliza metode nehormonale de contracepţie pe parcursul curei de tratament până la restabilirea ciclului menstrual normal la finisarea terapiei. Menstruaţiile se întrerup în timpul tratamentului cu  Decapeptyl Depo. în caz de menstruaţii sistematice pe parcursul tratamentului cu Decapeptyl Depo e necesar de adresat la medic. După finisarea tratamentului menstruaţiile se reîncep pe parcursul a 7-12 săptămâni după ultima injecţie.

Medicina reproductivă

Riscul hiperstimulării ovariene nu poate fi exclus, chiar la administrarea prealabilă a Decapeptyl-ului. Precauţii speciale de utilizare (controlul clinic şi ecografic) se vor lua la apariţia primelor simptome de hiperstimulare, în special când stimularea se efectuează cu administrarea gonadotropinelor exogene în timpul sau la sfârşitul fazei luteinice. Manifestările clinice ale hiperstimulării moderate includ hipovolemia, tahicardia, hipotensiunea arterială, oliguria, deshidratarea, ascita, exsudatul pleural, reducerea funcţiei renale şi tulburările de coagulabilitate, care pot determina necesitatea în spitalizare în funcţie de gradul de severitate. Riscul sarcinii multiple şi celei extrauterine creşte la stimularea cu gonadotropine exogene. Corespunzător se recomandă de efectuat controlul ecografic în stadiile precoce (pe parcursul primelor 4 săptămâni) ale sarcinii.

Administrarea  îndelungată  a  Decapeptyl  Depo  poate   conduce  la  reducerea densităţii ţesutului osos, de aceea durata tratamentului nu va depăşi 6 luni. După finisarea tratamentului deficitul ţesutului osos se restituie pe parcursul a 6-9 zile. Maturizare sexuală precoce de geneză centrală

Copiii, care administrează preparatul, trebuie să corespundă următoarelor criterii: maturizare sexuală precoce de geneză centrală (idiopatică sau neurogenă) clinic diagnosticată, cu începutul şi dezvoltarea rapidă a simptomelor sexuale secundare la fetiţe cu vârsta sub 8 ani şi la băieţei cu vârsta sub 9 ani. Până la începutul tratamentului diagnosticul clinic va fi confirmat prin testele de stimulare a GnRH, care determină orice reacţie pubertară. Este necesar de a determina suplimentar că vârsta osoasă depăşeşte cu 1 an vârsta cronologică. Este necesar de determinat următorii indici de bază:

-         înălţimea şi masa corporală;

-         concentraţia steroizilor sexuali;

-         concentraţia steroizilor suprarenali, pentru a exclude prezenţa hiperplaziei congenitale a corticosuprarenalelor;

-         concentraţia gonadotropin^ (3-corionice umane, pentru a exclude prezenţa tumorilor, care secretă gonadotropină corionică;

-         ecografia organelor bazinului mic, suprarenalelor, testiculelor, pentru a exclude prezenţa tumorilor, care secretă steroizi;

-         tomografie   computerizată  a  capului,  pentru  a  exclude  prezenţa  tumorii intracraniene.

La asocierea Decapeptyl Depo cu hormonul de creştere este necesar de a efectua un control minuţios, deoarece hormonul de creştere poate contribui la creşterea testiculelor.

Reacţiile anafilactice la dextran, care se conţine în soluţia pentru pregătirea suspensiei de Decapeptyl Depo, de regulă se dezvoltă rar, dar la copii se înregistrează mai frecvent, decât la adulţi. Astfel, se recomandă de a supraveghea copiii pe parcursul unei ore în instituţiile medicale după fiecare injecţie de Decapeptyl Depo. Dacă se dezvoltă reacţii de hipersensibilitate, tratamentul cu Decapeptyl Depo va fi sistat.

Trebuie de respectat următoarele instrucţiuni:

-          se scoate ambalajul preparatului Decapeptyl Depo din frigider,

-          se scoate căpăcelul de pe seringa cu pulbere;

-          se deschide ambalajul cu elementul de conexiune, fără a-1 scoate;

-          se conectează seringa cu pulbere pe elementul de conexiune şi se scoate din ambalaj;

-          se conectează seringa cu solventul la capătul liber al elementului de conexiune şi se convinge în etanşarea conexiunii seringilor.

Amestecul se va propulsa cu precauţie între 2 seringi până la formarea suspensiei lăptoase omogene. Primele 2-3 amestecări nu se vor efectua până la transferarea deplină a soluţiei dintr-o seringă în alta.

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Decapeptyl Depo nu influenţează capacitatea de a conduce autovehicule sau de a manevra utilaje.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Nu au fost înregistrate interacţiuni cu alte medicamente.

PREZENTARE, AMBALAJ

Lioflilizat  şi solvent pentru suspensie injectabilă. Câte 1 seringă pre-umplută cu liofilizat pentru suspensie injectabilă, 1 seringă pre-umplută cu solvent pentru suspensie injectabilă, element de conexiune, ac pentru injecţii şi instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat, la temperatura 2-8 °C.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani.

Suspensia injectabilă preparată este valabilă timp de 3 minute.

A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Octombrie 2012

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

Fering GmbH, Germania

Wittlandll.D- 24109 Kiel,

Tel. 0431-5852-0, fax: 0431-5852-74

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (tel.: 0 22 88 43 38)

La Inceput