FUNGOCAP soluţie perfuzabilă

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE
 
FUNGOCAP
soluţie perfuzabilă
 
Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: nr. 18368 din 20.11.2012
 
DENUMIREA COMERCIALĂ
 
Fungocap
 
DCI-ul substanţei active
 
Fluconazolum
 
COMPOZIŢIA
 
1 ml soluţie conţine:
substanţa activă: fluconazol 2 mg;
excipienţi: clorură de sodiu, acid clorhidric diluat şi/sau hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru injecţii.
 
FORMA FARMACEUTICĂ
 
Soluţie perfuzabilă.
 
DESCRIEREA PREPARATULUI
 
Soluţie transparentă, incoloră.
 
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
 
Antimicotice sistemice. Derivat de triazol, J02A C01.
 
PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE
 
Proprietăţile farmacodinamice
 
Fluconazolul este un preparat antifungic semisintetic cu spectru larg de actiune. Înhibă transformarea lanosterolului celulei bacteriene în ergosterol, lipidă membranară. Ca rezultat creşte permeabilitatea membranei celulare, se deregleza creşterea şi diviziunea ei. Rezistenţa la fluconazol se determină foarte rar.
 
Proprietăţile farmacocinetice
 
Volumul aparent de distribuţie este apropiat de volumul absolut. Legarea de proteinele plazmatice este circa 11% - 12%. Fluconazol pătrunde în toate lichidele corpului. Concentraţia lui în salivă şi spută este apropiată celei plazmatice. La pacienţii cu meningită fungică concentraţia în lichidul cefalo-rahidian este 80% din cea plazmatică.
Concentraţii mai mari decât cele plazmatice se determină în stratul cornos al pielii, epidermă, dermă şi în transpiraţie. Fluconazolul cumulează în stratul cornos al pielii
Numai 11% din doza de fluconazol se metabolizează. Timpul de înjumătăţire este de 30 ore. Calea principală de excreţie este cea renală, circa 80% din doza administrată se excretă cu urina sub formă nemodificată. Clearance-ul fluconazolului este proporţional clearance-ului creatininei. Nu sunt date despre prezenţa metaboliţilor în circulaţia sanguină.
Indicii farmacocinetici se schimbă la pacienţii cu insuficienţă renală gravă (rata de filtrare glomerulară < 20 ml/min), copii şi vârstnici.
 
INDICAŢII TERAPEUTICE
 
 • Infecţii criptococice, inclusiv meningita criptococică şi infecţii cu localizare diferită (pulmoni, piele). Preparatul se administrează pacienţilor cu imunitatea păstrată, cât şi celor imunocompromişi (SIDA, transplant de organe). Preparatul poate fi administrat pentru tratamentul de susţinere la pacienţii cu SIDA pentru prevenirea recidivării criptococozei.
 • Candidoză sistemică, inclusiv candidemii, candidoză diseminată sau alte forme de candidoză invazivă – peritonită, endocardită candidozice, infecţii ale ochilor, pulmonare şi ale căilor urinare. Preparatul se administrează pacienţilor cu tumori maligne; din secţiile de terapie intensivă; care administrează tratament citostatic şi imunosupresiv; predispuşi la candidoză determinată de diversi factori.
 • Candidoza mucoaselor – candidoză orofaringiană şi esofagiană, candidză neinvazivă a bronhiilor şi plămânilor. Preparatul poate fi administrat la pacenţii cu imunitatea păstrată sau la cei imunicompromişi. Este indicat pentru profilaxia candidozei orofaringiene la pacienţii cu SIDA.
 • Candidoză genitală – candidoză vaginală acută sau recidivantă, profilaxia recurenţelor (dacă maladia recidivează mai des de 3-4 ori pe an). Balanita candidozică.
 • Profilaxia infecţiilor fungice la pacienţii oncologici, predispuşi la acestea din cauza tratamentului citostatic sau radiologic.
 • Candidoze endemice profunde la pacienţii cu imunitatea compromisă – coccidioidoză, paracoccidioză, sporotricoză, histoplazmoză.
 
DOZE ŞI MOD DE UTILIZARE
 
Peparatul se administrează intravenos, sub formă de perfuzie.
Adulţilor
 • Pentru tratamentul meningitei criptococice doza recomandată este 400 mg în prima zi a tratamentului, în următoarele zile se administrează câte 200 mg. În funcţie de gravitatea infecţiei, se poate administra câte 400 mg pe zi şi în zilele următoare. De obicei, durata tratamentului meningitei criptococice este de 6-8 săptămâni după rezultatul negativ al culturii lichidului cerebrospinal. Pentru profilaxia recidivei la pacienţii cu SIDA doza recomandată este de 200 mg 1 dată pe zi.
 • În  candidemii doza recomandată este de 400 mg în prima zi a tratamentului, în următoarele zile se administrează 200 mg o dată pe zi. Durata tratamentului trebuie să fie de cel puţin 4 săptămâni şi cel puţin 2 săptămâni după dispariţia simptomelor.
 • Pentru tratamentul candidozei orofaringiene şi esofagiene doza recomandată este de 50 – 100 mg nictemeral 1 dată pe zi timp de 7-14 zile. Recuperararea clinică se observă peste câteva zile, dar tratamentul trebuie să dureze nu mai puţin de 2 săptămâni, pentru prevenirea recidivei. În cazuri grave, la indicaţia medicului, pot fi administrate doze până la 400 mg. Tratamentul esofagitei candidozice trebuie să dureze nu mai puţin de 3 săptămîni şi nu mai puţin de 2 săptămîni după dispariţia simptomelor. Pentru prevenirea recidiveio candidozei orofaringiene la pacienţii cu SIDA după finisarea primei cure de tratament, preparatul trebuie administrat în doză de 150 mg o dată pe săptămână.
 • Pentru profilaxia candidozei la pacienţii cu transplant de măduvă osoasă preparatul se administrează în doză de 50-400 mg 1 dată pe zi. Pacienţilor cu neutropenie gravă persistentă doza nictemirală recomandată este de 400 mg 1 dată pe zi. Se recomandă administrarea preparatului cu câteva zile înainte de neutropenia aşteptată şi trebuie prelungită încă 7 zile după ce număul de neutrofile atinge 1000/ml.
 • Pentru tratamentul micozelor endemice profunde se recomandă administrarea preparatului în doză de 200 – 400 mg pe zi timp de 2 ani.
Durata tratamentului se stabileşte individual în limitele:
11-24 luni – în coccidoidoză;
2 – 17 luni – paracoccidoidoză;
1 – 16 luni – în sporotricoză;
3 – 17 luni – în histoplazmoză.
 
Copii
 
În candidoze sistemice, inclusiv criptococice - 3-6 mg/kg greutate corporală pe zi, în cazuri grave se admite creşterea dozei până la 12 mg/kg pe zi. Nu se recomandă depăşirea dozei maxime recomandate de 400 mg pe zi.
În candidoze cutanate – 1-2 mg/kg pe zi.
La copii cu vârsta până la 2 săptămîni se administrează doze identice cu cele recomandate copiilor mai mari, dar cu interval de 72 ore. La copiii cu vârsta 2-4 săptămîni se administrează aceleaşi doze, cu interval de 48 ore. Copiilor cu insuficienţă renală cronică doza se determină în dependenţă de clearance-ul creatininei.
 
Vârstnici
 
Dacă clearance-ul creatininei nu este dereglat, preparatul se administrează în dozele uzuale pentru adulţi.
 
Ajustarea dozei pentru pacienţii cu afectarea funcţiei renale
 
Pacienţii cu dereglări ale funcţiei renale administrează în prima zi doza de 50-400 mg. Apoi doza nictemerală este determinată, folosind următoarea schemă de ajustare a dozei:
 • pacienţilor cu clearance-ul creatininei 21-50 ml/min se indică 50% din doza recomandată;
 • pacienţilor cu clearance-ul creatininei 11-20 ml/min – 25%;
 • pacienţilor supuşi hemodializei – câte o doză recomandată după fiecare sesiune de hemodializă.
Soluţia perfuzabilă se administrează cu viteza de 200 mg/oră. Soluţia se administrează de obicei timp de 14 zile, apoi se trece la administrarea formelor orale de fluconazol.
Dacă la examinarea vizuală a produsului se observă schimbarea culorii soluţiei sau formarea precipitatului, preparatul nu trebuie administrat.
După deschiderea flaconului produsul trebuie administrat imediat.
Flaconul este destinat administrării unice.
 
REACŢII ADVERSE
 
Convenţia MedDRA privind frecvenţa
Foarte frecvente (>1/10)
Frecvente (>1/100 şi <1/10)
Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100)
Rare (>1/10000 şi <1/1000)
Foarte rare (<1/10000)
Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).
Analogic altor produse medicamentoase, produsul farmaceutic Fungocap poate produce reacţii adverse deşi ele nu se manifestă la toţi pacienţii.
Au fost observate recţii adverse clasificate pe sisteme de organe:
Tulburări gastrointestinale: dureri abdominale, diaree, greaţă, vomă.
Tulburări hepatobiliare: creşterea nesemnificativă a şi tranzitorie a activităţii  enzimelor hepatice; foarte rare - creşterea semnificativă a activităţii  enzimelor hepatice, mai ales la pacienţii cu funcţie hepatică alterată (asemenea pacienţi trebuie monitorizaţi).Creşterea nivelurilor plazmatice a transaminazelor se determină mai des la administrarea fluconazolului concomitent cu preparate  hepatotoxice (rifampicina, fenitoina, izoniazidul, acidul valproic, derivaţi de sulfoniluree).
Tulburări ale sistemului nervos central: foarte rare -  cefalee, convulsii.
Tulburări hematologice şi limfatice: leucopenie, trombocitopenie.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: erupţii cutanate, alopecie, dermatoze exfoliative, necroliză epidermoidă toxică.
Tulburări ale sistemului imunitar: anafilaxie.
Tulburări cardiace: alungirea intervalului QT, aritmie de tip piruetă.
 
CONTRAINDICAŢII
 
 • Hipersensibilitate la fluconazol sau la alţi derivaţi azolici.
 • Administrarea concomitentă cu terbinafina, în special la pacienţii care administrează doze mari de fluconazol.
 • Administrarea concomitentă concomitent cu cizapridă.
 

SUPRADOZARE

Simptome: convulsii şi alte semne de toxicitate cerebrală (vertij, parestezii, cefalee). La pacienţii cu insuficienţă renală preparatul poate cumula.
Tratament: în cazul supradozării preparatului (mai ales la administrarea dozelor mari la pacienţii cu insuficienţă renală) administrarea preparatului trebuie sistată. Dacă este necesar, se menţin funcţiile vitale a pacientului, se administrează tratament anticonvulsiv.
Fluconazolul se excretă prin hemodializă şi, într-o măsură mai mică, prin dializă peritonială.
 
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
 
Pacienţii la care în timpul tratamentului cu fluconazol se dezvoltă niveluri plazmatice crescute a enzimelor hepatice, trebuie investigaţi pentru o patologie hepatică. Dacă apar simptome de leziune hepatică, posibil asociate cu administrarea preparatului, tratamentul trebuie întrerupt.
Dacă în timpul tratamentului cu fluconazol apar erupţii cutanate, acestea trebuie monitorizate, iar în cazul progresiei lor  tratamentul trebuie întrerupt.
Preparatul conţine sodiu (3,54 mg/ml). Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
Nu se recomandă adminisrarea fluconazolului la femeile gravide şi mamele care alătează,  în lipsa indicaţiilor stricte.
Fluconazolul se excretă în laptele matern în cantităţi aproape identice celor plazmatice, de aceea administrarea în perioada lactaţiei nu se recomandă.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce  vehicule  sau de a folosi utilaje
Fluconazolul nu inflenţează sau influenţează nesemnificativ  asupra capacităţii de a conduce  vehicule sau de a folosi utilaje.
 
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI
 
Anticoagulante
Administrarea fluconazolului cu anticoagulantele cumarinice necesită monitorizarea timpului de protrombină, deoarece este posibilă prelundirea acestuia.
Benzodiazepine
La administrarea concomitentă cu midazolam creşte concentraţia midazolamului, ce poate duce la dereglări psihomotorii. Acest efect este caracteristic şi pentru fluconazolul administrat intern.
Ciclosporina
Fluconazolul creşte concentraţia plazmatică a ciclosporinei la administrarea concomitentă.
Hidroclortiazida
Cobinarea acestor două produse poate creşe concentraţia plazmatică a fluconazolului cu 40%.
Fenitoina
Fluconazolul măreşte concentraţia plazmatică a fenitoinei, ce necesită ajustarea dozei de fenitoină.
Rifampicina
La administrarea concomitentă cu rifampicina creşte metabolizarea fluconazolului, ce necesită creşterea dozei de fluconazol.
Derivaţi de  sulfoniluree
La administrarea concomitentă cu derivaţi de  sulfoniluree este necesară monitorizarea glicemiei şi, la necesitate, ajustarea dozei de antidiabetice.
Tacrolimus
Există informaţii, că fluconazolul creşte concentraţia plazmatică şi nefrotoxicitatea tacrolimusului. Este necesară supravegherea atentă a pacientului.
Terbinafină
Această asociere este contraindicată, dacă fluconazolul se administrează în doză de 400 mg, din cauza posibilităţii alungirii intervalului QT.
Teofilina
Este posibilă creşterea toxicităţii teofilinei la pacienţii care administrează concomitent fluconazol.
Zidovudina
La administrarea acestei acocieri de preparate este necesară supravegherea pacienţilor pentru apariţia reacţiilor adverse.
 
PREZENTARE, AMBALAJ
 
Soluţie perfuzabilă 2 mg/ml, câte  100 ml în flacoane.
Câte 1 flacon împreuna cu instrucţiunea de administrare în cutie de carton.
 
PĂSTRARE
 
A se păstra la temperatura sub 25 °C.
A nu se congela.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
 
TERMEN DE VALABILITATE
 
3 ani.
A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj.
 
STATUTUL LEGAL
 
Cu prescripţie medicală.
 
DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI
 
Iunie 2011.
 
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
 
Antibiotic-Razgrad AD
 
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
 
Balkanpharma-Razgrad AD
Bd. „Aprilsko Vostanie” 68
7200 Razgrad, Bulgaria
La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului (tel. 73-70-02) 
La Inceput