FUNZOL® capsule

Certificat de înregistrare a medicamentului – nr. 20588 din 29.04.2014

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

FUNZOL®
capsule

DENUMIREA COMERCIALĂ

Funzol®

DCI-ul substanţei active

Fluconazolum

COMPOZIŢIA

1 capsulă conţine:
substanţa activă: fluconazol 150 mg;
excipienţi: lactoză DC, amidon glicolat de sodiu, laurilsulfat de sodiu, siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; compoziţia capsulei: gelatină, albastru patent V (E131).

FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Capsule gelatinoase tari, cilindrice. Corpul şi căpăcelul capsulei sunt transparente de culoare albastră. Mărimea capsulei – nr.1. Conţinutul capsulei – pulbere de culoare albă.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Antimicotice de uz sistemic, derivaţi de triazol, J02A C01.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Mecanism de acţiune. Fluconazolul este un agent antifungic triazolic. Modul său principal de acţiune constă în inhibarea citocromului P 450 din fungi, mediată de 14- demetilarea alfa-lanosterolului, o etapă esenţială în biosinteza ergosterolului fungic. Acumularea de 14 alfa-metil-steroli se corelează cu pierderea ulterioară de ergosterol în membrana celulei fungice şi poate fi responsabilă pentru activitatea antifungică a fluconazolului.

Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice ale fluconazolului sunt similare în cazul administrării orale şi a celei intravenoase.

Absorbţie. După administrareaorală, fluconazolul este bine absorbit şi concentraţiile plasmatice (biodisponibilitatea sistemică) sunt de peste 90% din concentraţiile obţinute prin administrare intravenoasă. Absorbţia orală nu este afectată de ingestia concomitentă de alimente. Concentraţiile plasmatice maxime în condiţii de administrare à jeun apar între 0,5 şi 1,5 ore de la administrare. Concentraţiile plasmatice sunt proporţionale cu doza administrată. 90% din concentraţiile plasmatice de la starea de echilibru sunt obţinute după 4-5 zile de administrare a unei dozei unice zilnice. Administrarea unei doze de încărcare (în prima zi), dublă faţă de doza zilnică, permite obţinerea unei concentraţii plasmatice de 90% din concentraţia de echilibru din ziua a 2-a.
Distribuţie. Volumul aparent de distribuţie este aproximativ acela al apei totale din organism. Procentul de legare de proteinele plasmatice este scăzut (11-12%). Fluconazolul se distribuie bine în toate lichidele organismului studiate. Concentraţiile de fluconazol în salivă şi spută sunt similare cu cele plasmatice. La pacienţii cu meningite fungice, concentraţia fluconazolului în LCR este aproximativ 80% din concentraţia plasmatică. În stratul cornos, derm, epiderm şi glandele sudoripare se obţin concentraţii crescute de fluconazol, superioare concentraţiilor plasmatice. Fluconazolul se acumulează în stratul cornos.
Metabolizare. Fluconazolul este metabolizat în proporţie mică. Numai 11% dintr-o doză marcată radioactiv se elimină în urină sub formă de metaboliţi. Fluconazolul este un inhibitor selectiv al izoenzimelor CYP2C9 şi CYP3A4. Fluconazolul este un inhibitor şi al izoenzimei CYP2C19.
Eliminare. Valoarea medie a timpului de înjumătăţire plasmatic este de aproximativ 30 ore. Calea principală de excreţie este cea renală, aproximativ 80% din doza administrată eliminându-se în urină sub formă nemodificată. Clearance-ul fluconazolului este proporţional cu cel al creatininei. Nu există dovezi despre existenţa metaboliţilor circulanţi. Timpul lung de înjumătăţire plasmatică reprezintă baza raţională pentru administrarea unei doze unice în cazul candidozei vaginale şi a unei singure doze pe zi sau săptămână în celelalte indicaţii.
Farmacocinetica la pacienţii cu insuficienţă renală
La pacienţii cu insuficienţă renală severă (RFG < 20 ml/min) timpul de înjumătăţire creşte de la 30 de ore la 98 de ore. Prin urmare este necesară ajustarea dozei. Fluconazolul este eliminat prin hemodializă şi într-o măsură mai mică prin dializă peritoneală. O şedinţă de hemodializă de 3 ore scade concentraţia plasmatică cu aproximativ 50%.
Date farmacocinetice la vârstnici
Modificarea farmacocineticii fluconazolului la pacienţii vârstnici pare să fie corelată cu funcţia renală redusă caracteristică acestei grupe.
 

INDICAŢII TERAPEUTICE

Indicaţiile pentru administrare a Funzol® 150 mg la adulţi sunt:
- Tratamentul candidozei genitale (candidoza vaginală, balanita candidozică).
- Tratamentul dermatomicozelor (tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris şi infecţii cutanate cu Candida), când este indicat tratamentul sistemic.
- Profilaxia candidozei vaginale recurente (cu minimum 4 episoade pe an) cu scopul de a reduce incidenţa.
Tratamentul cu Funzol® poate fi instituit înainte de a afla rezultatul culturilor sau al altor analize de laborator; totuşi, odată ce aceste rezultate devin disponibile, tratamentul antiinfecţios va fi ajustat corespunzător.
Trebuie luate în considerare recomandările ghidurilor oficiale cu privire la utilizarea adecvată a medicamentelor antimicotice.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Mod de administrare
Funzol® 150 mg se administrează intern.
Capsulele trebuie înghiţite întregi, independent de luarea meselor.
Doze
Doza de fluconazol trebuie stabilită în funcţie de natura şi severitatea infecţiei fungice. Tratamentul infecţiilor care necesită administrarea unor doze multiple trebuie continuat, până în momentul în care parametrii clinici sau rezultatele investigaţiilor de laborator demonstrează faptul că infecţia fungică activă a fost oprită. O perioadă de tratament insuficientă poate duce la recidiva infecţiei active.
Adulţi

Indicaţii terapeutice Doza Durata
tratamentului
Candidoza
genitală
Candidoza
vaginală acută
Balanita
candidozică
150 mg Doză unică
Tratamentul şi
profilaxia
candidozei
vaginale recurente
(4 sau mai multe
episoade pe an)
150 mg din 3 în 3
zile, în total 3 doze
(ziua 1, 4, şi 7)
urmate de o doză
săptămânală de
întreţinere de 150
mg
Doză de
întreţinere: 6 luni.
Dermatomicoze tinea pedis,
tinea corporis,
tinea cruris,
infecţii cu
candida
150 mg o dată pe
săptămână
2 până la 4
săptămâni; în
cazul tinea pedis
tratamentul poate
dura până la 6
săptămâni.
  tinea unghium
(onicomicoză)
150 mg o dată pe
săptămână
Tratamentul
trebuie continuat
până când unghia
infectată este
înlocuită (până
când creşte unghia
neinfectată).
Recreşterea
unghiilor de la
mâini şi de la
picioare are loc în
mod normal în 3
până la 6 luni,
respectiv, în 6
până la 12 luni.
Totuşi, viteza de
creştere poate
varia mult
interindividual şi în
funcţie de vârstă.
După succesul
tratamentului în
infecţiile cronice de
lungă durată, este
posibil ca uneori
unghiile să rămână

 

Grupe speciale de pacienţi

Vârstnici

Dozele se vor ajusta pe baza funcţiei renale.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu sunt necesare modificări ale dozelor în cazul tratamentului cu doză unică. Numai pacienţii cu insuficienţă renală dializaţi, la care se administrează doze multiple de fluconazol, necesită ajustarea dozelor. În cazul pacienţilor care efectuează sistematic dializă, se administrează 100% din doza recomandată după fiecare şedinţă de dializă; în zilele în care nu se efectuează dializă, se administrează doze reduse, corespunzătoare clearance-ului creatininei.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu sunt disponibile date suficiente privind pacienţii cu insuficienţă hepatică, prin urmare fluconazolul trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu disfuncţie hepatică.

Copii

În general Funzol® 150 mg nu se administrează la copii. Siguranţa şi eficacitatea fluconazolului la copii şi adolescenţi nu au fost stabilite pentru indicaţia candidoză genitală. Dacă este absolut necesar tratamentul candidozei genitale la adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani), trebuie utilizate aceleaşi doze ca în cazul adulţilor.

REACŢII ADVERSE

Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate (>1/10) sunt cefalee, dureri abdominale, diaree, greaţă, vărsături, creşterea valorilor serice ale alanil aminotransferazei, aspartat aminotransferazei, fosfatazei alcaline şi erupţii cutanate. Următoarele reacţii adverse au fost observate şi raportate în timpul tratamentului cu fluconazol, cu următoarea frecvenţă: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1,000 şi <1/100); rare (≥1/10,000 şi <1/1,000); foarte rare (<1/10,000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Aparate, sisteme şi
organe
Frecvente Mai puţin
frecvente
Rare
Tulburări
hematologice şi
limfatice
  Anemie Agranulocitoză,
leucopenie,
trombocitopenie,
neutropenie
Tulburări ale
sistemului imunitar
    Şoc anafilactic
Tulburări
metabolice şi de
nutriţie
  Scăderea
apetitului
Hipercolesterolemie,
hipertrigliceridemie,
hipokalemie
Tulburări psihice   Somnolenţă,
insomnie
 
Tulburări ale
sistemului nervos
Cefalee Convulsii,
parestezie,
ameţeală,
disgeuzie
Tremor
Tulburări acustice şi
vestibulare
  Vertij  
Tulburări cardiace     Torsada vârfurilor,
alungirea
intervalului QT
Tulburări
gastrointestinale
Durere
abdominală,
vărsături, diaree,
greaţă
Constipaţie,
dispepsie,
flatulenţă,
xerostomie
 
Tulburări
hepatobiliare
Creşterea valorilor
serice ale alanil
aminotransferazei,
creşterea valorilor
serice ale aspartat
aminotransferazei,
creşterea valorilor
Colestază, icter,
creşterea valorilor
serice ale
bilirubinei
Insuficienţă
hepatică, necroză
hepatocelulară,
hepatită, tulburări
hepatocelulare
Afecţiuni cutanate
şi ale ţesutului
subcutanat
  Erupţie iatrogenă,
urticarie, prurit,
transpiraţie
abundentă
Necroliză
epidermică toxică,
sindrom Stevens-
Johnson, pustuloză
exantemoasă acută
generalizată,
dermatită
exfoliativă, edem
angioneurotic,
edemul feţei,
alopecie
Tulburări musculoscheletice
şi ale
ţesutului conjunctiv
  Mialgie  
Tulburări generale
şi la locul de
administrare
  Oboseală, stare
generală de rău,
astenie, febră
 

Copii şi adolescenţi

Modelul şi incidenţa reacţiilor adverse şi modificările rezultatelor investigaţiilor de laborator înregistrate pe parcursul studiilor clinice la copii şi adolescenţi sunt comparabile cu cele observate la adulţi.

CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate la substanţa activă, la alţi compuşi azolici înrudiţi sau la oricare dintre excipienţi. Este contraindicată administrarea concomitentă a altor medicamente care prelungesc intervalul QT şi care sunt metabolizate pe calea citocromului P450 (CYP) 3A4, precum cisapridă, astemizol, pimozidă, chinidină şi eritromicină la pacienţii aflaţi în tratament cu fluconazol. Este contraindicată administrarea de terfenadină la pacienţii care sunt trataţi cu doze înalte multiple de fluconazol.

SUPRADOZAJ

Simptome: halucinaţii şi comportament paranoid.
În caz de supradozaj, poate fi necesar tratamentul simptomatic (lavaj gastric şi tratament de susţinere, dacă este necesar). Fluconazolul este excretat în proporţie mare pe cale urinară; diureza forţată creşte
probabil rata de eliminare. O şedinţă de hemodializă de 3 ore scade concentraţia plasmatică cu  aproximativ 50%.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Sistemul renal. Fluconazol trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu disfuncţie renală.
Sistemul hepatobiliar. Fluconazol trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu disfuncţie hepatică. Tratamentul cu fluconazol a fost asociat cu rare cazuri de toxicitate hepatică severă, uneori letală, în special la pacienţi cu afecţiuni severe de fond. Hepatotoxicitatea fluconazolului, în general, a fost reversibilă la întreruperea tratamentului. Pacienţii care prezintă valori anormale ale testelor hepatice în timpul tratamentului cu fluconazol trebuie să fie monitorizaţi atent, pentru a se observa eventuala apariţie a unor afecţiuni hepatice mai severe.Pacientul trebuie informat cu privire la simptomele sugestive caracteristice afectării hepatice severe (astenie severă, anorexie, greaţă persistentă, vărsături şi icter). Administrarea fluconazolului trebuie întreruptă imediat şi pacientul trebuie să se adreseze medicului.
Sistemul cardiovascular. Tratamentul cu anumiţi derivaţi azolici, inclusiv cu fluconazol, a fost asociat cu alungirea intervalului QT pe electrocardiogramă. În cadrul supravegherii după punerea pe piaţă, au fost rareori raportate cazuri de alungire a intervalului QT şi torsada vârfurilor la pacienţii cărora li s-a administrat fluconazol. La pacienţii cu astfel de afecţiuni predispozante la tulburări de ritm cardiac, se recomandă administrarea cu prudenţă a fluconazolului. Este contraindicată administrarea concomitentă a altor medicamente care alungesc intervalul QT şi care sunt metabolizate pe calea citocromului P450 (CYP) 3A4.
Halofantrină. Nu se recomandă administrarea concomitentă de fluconazol şi halofantrină, deoarece prelungeşte intervalul QTc şi este substrat pentru CYP3A4.
Reacţii adverse dermatologice. Unii pacienţi au dezvoltat rar, în timpul tratamentului cu fluconazol, reacţii cutanate exfoliative, cum ar fi sindromul Stevens- Johnson şi necroliza epidermică toxică. Pacienţii cu SIDA prezintă o tendinţă mai crescută la reacţii cutanate severe la multe medicamente. Dacă apare erupţie cutanată atribuită fluconazolului, la un pacient tratat pentru o infecţie fungică superficială, se va întrerupe tratamentul cu fluconazol. Dacă pacienţii cu infecţii fungice invazive sau sistemice dezvoltă erupţie cutanată, vor fi monitorizaţi cu atenţie şi în cazul apariţiei leziunilor buloase sau a eritemului polimorf, tratamentul cu fluconazol va fi întrerupt.
Hipersensibilitate. Au fost raportate cazuri rare de şoc anafilactic.
Citocromul P450. Fluconazolul este un inhibitor potent al CYP2C9 şi un inhibitor moderat al CYP3A4. Fluconazol este, de asemenea, un inhibitor al CYP2C19. Se recomandă monitorizarea pacienţilor aflaţi în tratament cu fluconazol, care sunt trataţi concomitent cu medicamente cu indice terapeutic mic, metabolizate pe calea CYP2C9, CYP2C19 şi CYP3A4.
Terfenadină. În cazul administrării concomitente de fluconazol în doze mai mici de 400 mg pe zi şi terfenadină, pacienţii trebuie monitorizaţi atent. Funzol® 50 mg capsule conţin lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.
 
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
 
Sarcina
Datele provenite din utilizarea fluconazolului la mai multe sute de femei gravide în doze standard (<200 mg/zi), administrate ca doză unică sau doze multiple în timpul primului trimestru de sarcină, nu au evidenţiat efecte toxice dăunătoare asupra fătului. Au fost raportate anomalii congenitale multiple (incluzând brahicefalie, displazia urechilor, fontanelă anterioară gigantică, curbarea femurului şi sinostoză
radiohumerală) la sugarii ai căror mame au fost tratate cu fluconazol în doze mari (400-800 mg pe zi), timp de trei luni sau mai mult, pentru coccidioidomicoze. Legătura dintre aceste anomalii şi tratamentul cu fluconazol este neclară. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere.
Folosirea fluconazolului în doze standard şi pe termen scurt în timpul sarcinii trebuie evitată, cu excepţia cazurilor în care este obligatoriu necesar. Folosirea fluconazolului în doze mari şi/sau pe termen lung în timpul sarcinii trebuie evitată, cu excepţia infecţiilor cu potenţial letal.
Alăptarea
Fluconazolul se excretă în laptele matern, atingând concentraţii mai mici decât cele plasmatice. Alăptarea poate fi continuată după administrarea unei doze unice de 200 mg sau a unei doze mai mici. Alăptarea nu este recomandată după administrarea dozelor repetate sau a dozelor mari.
Fertilitatea
Fluconazolul nu a afectat fertilitatea şobolanilor de sex masculin sau feminin.
 
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
 
Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Pacienţii trebuie atenţionaţi asupra faptului că în timpul  tratamentului cu fluconazol pot să apară ameţeli sau convulsii şi trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule sau să folosească utilaje, dacă apar aceste simptome.
 
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI
 
Administrarea concomitentă cu următoarele medicamente este contraindicată:
Cisapridă. La pacienţii la care s-au administrat concomitent fluconazol şi cisapridă au fost raportate cazuri de reacţii adverse cardiovasculare, inclusiv torsada vârfurilor.
Terfenadină. Este contraindicată folosirea concomitentă de fluconazol, în doze de 400 mg sau mai mari cu terfenadină. Administrarea concomitentă de fluconazol în doze zilnice mai mici de 400 mg şi terfenadină trebuie monitorizată cu atenţie,deoarece poate duce la apariţie unor aritmii grave, secundare alungirii intervalului QTc.
Astemizol. Administrarea concomitentă de fluconazol şi astemizol poate determina scăderea clearance-ului astemizolului și prelungirea intervalului QT și apariția, în cazuri rare a torsadei vărfurilor.
Pimozidă. Administrarea concomitentă de fluconazol şi pimozidă este contraindicată, deoarece poate determina inhibarea metabolizării pimozidei și prelungirea intervalului QT şi, în cazuri rare, apariţia torsadei vârfurilor.
Chinidină. Administrarea concomitentă de fluconazol şi chinidină este contraindicată, deoarece poate determina inhibarea metabolizării chinidinei și prelungirea intervalului QT şi, în cazuri rare, apariţia torsadei vârfurilor.
Eritromicină. Administrarea concomitentă de fluconazol şi eritromicină poate creşte riscul apariţiei cardiotoxicităţii (prelungirea intervalului QT, torsada vârfurilor) şi poate conduce la moarte subită de origine cardiacă. Administrarea concomitentă de fluconazol şi eritromicină este contraindicată. Administrarea concomitentă cu următoarele medicamente nu este recomandată
Halofantrină. Fluconazolul poate determina creşterea concentraţiei plasmatice a halofantrinei, datorită efectului inhibitor asupra CYP3A4. Administrarea concomitentă de fluconazol şi halofantrină poate creşte riscul apariţiei cardiotoxicităţii (prelungirea intervalului QT, torsada vârfurilor) şi poate conduce la moarte subită de origine cardiacă. Tratamentul asociat trebuie evitat.
Administrarea concomitentă cu următoarele medicamente necesită precauţie şi ajustarea dozelor. Efectul altor medicamente asupra fluconazolului:
Rifampicină. Administrarea concomitentă de fluconazol şi rifampicină a determinat o scădere cu 25% a ASC şi o scădere cu 20% a timpului de înjumătăţire plasmatică ale fluconazolului. În cazul tratamentului asociat cu rifampicină, trebuie luată în considerare creşterea dozei de fluconazol.
 
Efectul fluconazolului asupra altor medicamente:
 
Fluconazolul este un inhibitor potent al izoenzimei 2C9 a citocromului P450 (CYP) şi un inhibitor moderat al CYP3A4, astfel există riscul creşterii concentraţiei plasmatice a altor compuşi metabolizaţi pe calea CYP2C9 şi CYP3A4, administraţi concomitent cu fluconazolul. Efectul de inhibare enzimatică determinat de fluconazol persistă 4-5 zile după întreruperea tratamentului cu fluconazol datorită timpului lung de înjumătăţire al acestuia.
Alfentanil. Poate fi necesară ajustarea dozei de alfentanil.
Amitriptilină, nortriptilină. Fluconazolul potenţează efectul amitriptilinei şi nortriptilinei. Poate fi necesară ajustarea dozei de amitriptilină/nortriptilină.
Anticoagulante. După lansarea pe piaţă a produsului au fost raportate evenimente hemoragice (hematoame, epistaxis, hemoragii gastrointestinale, hematurie şi melenă) asociate cu creşterea timpului de protrombină, la pacienţii care au primit fluconazol în asociere cu warfarina. În timpul tratamentului asociat cu fluconazol şi warfarină, timpul de protrombină a crescut de până la două ori, probabil datorită inhibării metabolizării warfarinei pe calea CYP2C9. Se recomandă monitorizarea atentă a timpului de protrombină la pacienţii care primesc anticoagulante de tip cumarinic. Poate fi necesară ajustarea dozei de warfarină.
Benzodiazepine (cu acţiune de scurtă durată), de exemplu midazolam, triazolam În urma administrării orale de midazolam, fluconazolul a determinat creşterea semnificativă a concentraţiilor acestuia şi a efectelor sale psihomotorii. Dacă este necesar tratament concomitent cu benzodiazepine la pacienţii trataţi cu fluconazol, trebuie luată în considerare reducerea dozelor de benzodiazepine, iar pacienţii trebuie atent supravegheaţi.
Carbamazepină. Fluconazolul inhibă metabolizarea carbamazepinei, fiind observată o creştere cu 30% a concentraţiilor serice ale carbamazepinei. Există riscul apariţiei toxicităţii carbamazepinei. Poate fi necesară ajustarea dozei de carbamazepină în funcţie de valorile concentraţie/efect.
Blocante ale canalelor de calciu. Anumite blocante ale canalelor de calciu (nifedipină, isradipină,  amlodipină verapamil şi felodipină) sunt metabolizate pe calea CYP3A4. Fluconazolul poate creşte expunerea sistemică a blocantelor canalelor de calciu. Este recomandată monitorizarea frecventă a reacţiilor adverse.
Celecoxib. În timpul tratamentului concomitent cu fluconazol (200 mg pe zi) şi celecoxib (200 mg), Cmax şi ASC ale celecoxibului au crescut cu 68% şi, respectiv, cu 134%. În cazul tratamentului asociat cu fluconazol, poate fi necesară doar jumătate din doza de celecoxib.
Ciclofosfamidă. Tratamentul asociat cu ciclofosfamidă şi fluconazol determină creşterea bilirubinei serice şi a creatininei serice.
Fentanil. Fluconazolul a determinat întârzierea semnificativă a eliminării fentanilului la voluntari sănătoşi. Concentraţii crescute de fentanil pot determina apariţia deprimării respiratorii, ce necesită monitorizare.  Poate fi necesară ajustarea dozei de fentanil.
Inhibitori de HMG CoA reductază. În cazul tratamentului asociat cu fluconazol şi inhibitori de HMG CoA reductază metabolizaţi pe calea CYP3A4, precum atorvastatină şi simvastatină sau pe calea CYP2C9, precum fluvastatina, creşte riscul apariţiei miopatiei şi rabdomiolizei. Tratamentul cu inhibitori de HMG CoA reductază trebuie întrerupt dacă se observă o creştere semnificativă a creatinkinazei sau dacă este diagnosticată sau se suspectează apariţia miopatiei/rabdomiolizei.
Medicamente imunosupresive (de exemplu ciclosporină, everolimus, sirolimus şi tacrolimus)
Fluconazolul determină creşterea semnificativă a concentraţiei plasmatice şi a ASC ale ciclosporinei, everolimusului, sirolimusului și tacrolimusului. Se recomandă ajustarea dozelor.
Losartan. Fluconazolul inhibă metabolizarea losartanului la metabolitul său activ (E-3174), principalul responsabil de blocarea receptorilor angiotensinei II care apare în timpul tratamentului cu losartan. Se recomandă monitorizarea continuă a tensiunii arteriale.
Metadonă. Fluconazolul poate determina creşterea concentraţiei serice a metadonei. Poate fi necesară ajustarea dozei de metadonă.
Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene. Administrarea concomitentă de fluconazol şi AINS a determinat creșterea Cmax a AINS. Deşi nu s-a studiat în mod specific, fluconazolul poate determina creşterea expunerii sistemice a altor AINS metabolizate pe calea CYP2C9 (de ex: naproxen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac). Este recomandată monitorizarea frecventă a reacţiilor adverse şi a toxicităţii AINS. Poate fi necesară ajustarea dozelor AINS.
Fenitoină. Fluconazolul inhibă metabolizarea hepatică a fenitoinei. În cazul administrării concomitente, pentru evitarea intoxicaţiei cu fenitoină, trebuie monitorizată concentraţia plasmatică a fenitoinei. Prednison. La întreruperea administrării fluconazolului, pacienţii care urmează tratament de lungă durată cu fluconazol şi prednison trebuie monitorizaţi atent pentru apariţia semnelor de insuficienţă corticosuprerenală.
Rifabutină. Fluconazolul creşte concentraţia plasmatică a rifabutinei.În cazul administrării concomitente de fluconazol şi rifabutină au fost raportate cazuri de uveită. În cazul tratamentului asociat, trebuie monitorizate simptomele de apariţie a toxicităţii rifabutinei.
Saquinavir. Fluconazolul determină creşterea ASC și Cmax şi scăderea cu aproximativ 50% clearance-ul saquinavirului datorită inhibării metabolizării hepatice a saquinavirului pe calea CYP3A4 şi inhibării glicoproteinei P. Poate fi necesară ajustarea dozei de saquinavir.
Sulfonilureice. Fluconazolul prelungeşte timpul de înjumătăţire plasmatic al sulfonilureicelor orale (de exemplu clorpropamidă, glibenclamidă, glipizidă, tolbutamidă). În timpul administrării concomitente se recomandă monitorizarea frecventă a glicemiei şi scăderea corespunzătoare a dozei de sulfoniluree.
Teofilină. Fluconazolul reduce rata medie a clearance-ului plasmatic al teofilinei. Pacienţii care primesc doze mari de teofilină sau la care din alte motive există un risc crescut de toxicitate la teofilină, trebuie supravegheaţi în timpul tratamentului concomitent cu fluconazol.
Alcaloizi din Vinca. Deşi nu există studii derulate, fluconazolul poate creşte concentraţia plasmatică a alcaloizilor din Vinca (de exemplu vincristină şi vinblastină) şi poate determina apariţia neurotoxicităţii, posibil prin inhibarea CYP3A4.
Vitamina A. Asocierea se poate utiliza dar trebuie avută în vedere incidenţa reacţiilor adverse la nivelul SNC.
Voriconazol (inhibitor al CYP2C9 şi CYP3A4). Administrarea concomitentă a voriconazolului pe cale orală şi a fluconazolului pe cale orală a determinat creşterea Cmax şi ASCτ a voriconazolului.
Zidovudină. Fluconazolul determină creşterea și a ASC ale zidovudinei, datorită unei scăderi cu aproximativ 45% a clearance-ului zidovudinei administrată pe cale orală. De asemenea, prelungirea timpului de înjumătăţire al zidovudinei cu aproximativ 128%. Se poate lua în considerare reducerea dozei de zidovudină.
Azitromicină. Nu au existat interacţiuni farmacocinetice semnificative între fluconazol şi azitromicină.
Contraceptive orale. Nu sau determinat efecte asupra eficacităţii contraceptivelor combinate orale.
 
PREZENTARE, AMBALAJ
 
Capsule 150 mg. Câte 1 capsulă în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea
pentru administrare în cutie de carton.
PĂSTRARE
A se păstra la temperatura sub 30ºC.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!
TERMEN DE VALABILITATE
 
36 luni.
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.
DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
Aprilie 2014.
DEŢINATORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC,
Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia şi Herzegovina.
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC
Jukićeva 53, Sarajevo, Bosnia şi Herțegovina
 
La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului (tel. 022 88 43 38)
 
La Inceput