FUSYS® comprimate

Certificat de înregistrare a medicamentului:
50 mg – nr. 20602 din 29.04.2014
100 mg – nr. 20599 din 29.04.2014
150 mg – nr. 20600 din 29.04.2014
200 mg – nr. 20601 din 29.04.2014
 
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE
FUSYS®
 
comprimate
 
DENUMIREA COMERCIALĂ
 
Fusys®
 
DCI-ul SUBSTANŢELOR ACTIVE
 
Fluconazolum
 
COMPOZIŢIA
 
1 comprimat conţine:
substanţa activă: fluconazol - 50 mg, 100 mg, 150 mg sau 200 mg;
excipienţi: lactoză, celuloză microcristalină, povidonă K30, talc, stearat de magneziu, amidon glicolat de sodiu, croscarmeloză de sodiu.
 
DESCRIEREA PREPARATULUI
 
Comprimate de culoare albă, rotunde, cu margini teşite, cu incizie pe una din feţe.
 
FORMA FARMACEUTICĂ
 
Comprimate.
 
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
 
Antimicotic sistemic; J02AC01.
 
PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE
 
Proprietăţile farmacodinamice
 
Fluconazolul este un antimicotic triazolic. Fluconazolul posedă o acţiune antimicotică puternică, selectiv inhibă sinteza sterolilor membranari ai celulelor fungice. Acţionează selectiv asupra enzimelor micotice P450-dependente. Este activ faţă de diferite tulpini de Candida spp. (inclusiv candidoza viscerală), Cryptococcus neoformans (inclusiv infecţiile intracraniene), Microsporum spp. şi Trychophyton spp.. Fluconazolul este activ şi faţă de agenţii patogeni ai micozelor endemice: Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis (inclusiv infecţiile intracraniene), Histoplasma capsulatum.
 
Proprietăţile farmacocinetice
 
După administrarea orală fluconazolul este bine absorbit din tractul digestiv, biodisponibilitatea totală – peste 90%. Alimentele nu influenţează absorbţia preparatului. Concentraţia plasmatică maximă se realizează după 0,5 – 1,5 ore de la administrare. Timpul de înjumătăţire plasmatic este de aproximativ 30 ore, ceea ce permite administrarea preparatului 1 dată pe zi la efectuarea curei de tratament cu fluconazol şi asigură efectul terapeutic în candidoza vaginală la administrarea preparatului în doză unică. Concentraţia plasmatică a substanţei active este direct proporţională cu doza administrată. Se leagă cu proteinele plasmatice în raport de 11 – 12%. Nivelurile plasmatice stabile de fluconazol se realizează după 4 – 5 zile de tratament (la administrarea o dată pe zi). Administrarea unei doze de atac în prima zi, dublă faţă de doza zilnică recomandată, permite obţinerea unui nivel plasmatic echivalent cu 90% a concentraţiei plasmatice constante din ziua a 2-a de tratament. Fluconazolul difuzează bine în toate lichidele biologice ale organismului. Nivelul de fluconazol în spută şi salivă este similar celui plasmatic.
La bolnavii cu meningită fungică concentraţia fluconazolului în lichidul cefalorahidian constituie circa 80% din concentraţia plasmatică a preparatului. În stratul cornos al epidermei, dermă şi secretul glandelor sudoripare preparatul realizează concentraţii superioare celor plasmatice. Calea principală de excreţie este renală (aproximativ 80% din doza administrată se excretă prin urină sub formă nemodificată). Clearance-ul fluconazolului este direct proporţional clearance-ului creatininei.
 
INDICAŢII TERAPEUTICE
 
Candidoze sistemice, incluzândcandidemia, candidozele diseminate şi alte forme de infecţii candidozice invazive: infecţii ale endocardului, oftalmice, pulmonare şi ale tractului urinar. Candidoze ale mucoaselor: orofaringiană, esofagiană, bronhopulmonară neinvazivă, candiduria, candidoze cutaneo-mucoase şi candidoza orală atrofică cronică cauzată de protezele dentare. Candidoze genitale: candidoza vaginala acută sau recurentă; profilaxia recidivelor candidozei vaginale recurente (3 recidive pe an şi mai mult), balanita candidozică. Criptococoze, inclusiv meningita criptococică şi alte infecţii criptococice cu diversă localizare. Dermatomicoze, incluzând tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor, tinea unguium (onicomicoze). Micoze endemice profunde, incluzând coccidiomicoze, paracoccidiomicoze, sporotrichoze şi histoplasmoze. Profilaxia infecţiilor fungice la pacienţii supuşi terapiei citostatice sau radioterapiei, la bolnavii cu SIDA.
 
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
 
Doza nictemerală a fluconazolului depinde de caracterul, gravitatea infecţiei micotice şi poate constitui de la 50 mg până la 400 mg. În candidemie, candidoză diseminată şi alte infecţii candidozice invazive se vor administra 400 mg în prima zi de tratament, apoi 200 mg o dată pe zi. La necesitate doza zilnică poate fi majorată până la 400 mg. Durata tratamentului depinde de efectele clinice şi micologice. În candidoza orofaringiană preparatul se administrează în doze de 50 – 100 mg o dată pe zi, durata tratamentului constituie 7 – 14 zile. La necesitate, la pacienţii cu imunodeficienţă tratamentul poate fi mai îndelungat. Terapia candidozei orale atrofice cauzată de proteze dentare: 50 mg o dată pe zi, timp de 14 zile, concomitent cu prelucrarea cu antiseptice a protezelor dentare. În alte infecţii candidozice ale mucoaselor (cu excepţia candidozei genitale), de ex. în esofagite, infecţii bronhopulmonare neinvazive, candidoză cutaneomucoasă, candidurie etc.: câte 50-100 mg zilnic, timp de 14-30 zile.
Pentru profilaxia recidivelor candidozei orofaringiene la pacienţii cu SIDA, după ce pacientul a urmat tratament primar complet, se va face prin administrarea de fluconazol în doză de 150 mg o dată pe săptămână. În candidoza vaginală: se administrează oral 150 mg fluconazol în doză unică. Pentru a reduce incidenţa candidozei vaginale recurente, se poate administra o doză de 150 mg o dată pe lună. Durata tratamentului se stabileşte individual, dar variază între 4-12 luni. Unele paciente pot necesita o administrare mai frecventă. În balanita candidozică: intern 150 mg fluconazol în doză unică. Doza recomandată pentru prevenirea infecţiilor fungice este de 50 – 400 mg fluconazol o dată pe zi, în funcţie de riscul pacientului de a dezvolta infecţii fungice. Pentru adulţii cu risc crescut de a dezvolta infecţii sistemice, de ex. dacă se anticipează o neutropenie pronunţată sau prelungită, doza nictemerală recomandată este 400 mg o dată pe zi. Administrarea fluconazolului trebuie începută cu câteva zile înainte de instalarea anticipată a neutropeniei şi continuată încă 7 zile după ce numărul granulocitelor neutrofile a crescut peste 1000 celule/mm3. În meningită criptococică şi infecţii criptococice cu localizări diverse se vor administra 400 mg în prima zi de tratament, apoi 200 – 400 mg o dată pe zi. Durata tratamentului depinde de răspunsul clinic şi micologic, dar durează de obicei 6 – 8 săptămâni în meningita criptococică. Prevenirea recăderii în meningita criptococică la pacienţii cu SIDA, după ce pacientul a urmat tratament primar complet, se va efectua prin administrarea de fluconazol timp îndelungat în doză nictemerală de 200 mg. Dermatomicoze: în cazul micozelor cutanate inclusiv tinea pedis, tinea corporis, tinea inguinalis se indică 150 mg o dată pe săptămână sau 50 mg o dată pe zi. Durata tratamentului: 2 – 4 săptămâni, iar tinea pedis poate necesita tratament până la 6 săptămâni. În tinea versicolor– 300 mg o dată pe săptămână timp de 2 săptămâni. În unele cazuri poate fi necesară administrarea unei doze suplimentare, pe când în alte cazuri este suficientă administrarea de 300 – 400 mg în doză unică. O schemă alternativă de tratament este administrarea preparatului câte 50 mg o dată pe zi timp de 2-4 săptămâni. În tinea ungium: 150 mg intern o dată pe săptămână. Tratamentul se va continua până la înlocuirea unghiei afectate cu creşterea ulterioară a unghiei neafectate. Restabilirea unghiilor de la mâini şi picioare necesită respectiv 3 – 6 luni şi 6 – 12 luni. În micoze endemice profunde preparatul se administrează în doze de 200 – 400 mg/zi timp de până la 2 ani. Durata tratamentului se stabileşte individual; în coccidiomicoze constituie 11 – 24 luni; în paracoccidiomicoze: 2 – 17 luni; în sporotrichoze: 1 – 16 luni, în histoplasmoze: 3 – 17 luni.
Utilizarea preparatului la vârstnici
Dacă funcţia renală este intactă, preparatul se va indica în doze obişnuite. Pentru pacienţii cu insuficienţă renală (clearance-ul creatininei 11-50 ml/min) se va administra o doză de atac de 50-400 mg în prima zi de tratament; apoi pentru administrarea ulterioară doza nictemerală de fluconazol se reduce сu 50%. La pacienţii dializaţi sistematic se administrează o doză de fluconazol după fiecare şedinţă de dializă.
Utilizarea preparatului la copii
Copiilor peste 7 ani fluconazolul se administrează conform recomandaţiilor medicului. Doza nictemerală pentru copii nu trebuie să depăşească doza nictemerală pentru adulţi. În candidoza mucoaselor doza recomandată este de 3 mg/kg/zi. În prima zi poate fi administrată doza de atac care constituie 6 mg/kg, cu scopul obţinerii mai rapide a concentraţiilor constante. Pentru tratamentul candidozei generalizate sau infecţiei criptococice doza recomandată este de 6 – 12 mg/kg/zi în funcţie de severitatea maladiei. Pentru profilaxia infecţiilor fungice la copiii cu imunodeficienţe, în caz de risc înalt de dezvoltare a infecţiilor ca rezultat al neutropeniei în urma terapiei cu citostatice sau radioterapiei, preparatul se administrează în doză de 3 – 12 mg/kg/zi, în funcţie de extinderea şi durata neutropeniei induse. Doza şi durata tratamentului se stabilesc individual în dependenţă de răspunsul clinic şi micologic.
 
REACŢII ADVERSE
 
Reacţiile adverse sunt indicate conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme, organe şi în funcţie de frecvenţă: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100), rare (>1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (nu pot fi estimate din datele disponibile).
Fusys®, de regulă, este bine tolerat.
Tulburări hematologice şi limfatice: mai puţin frecvente – neutropenie, leucopenie, trombocitopenie.
Tulburări ale sistemului imunitar: mai puţin frecvente – reacţii alergice (erupţii cutanate, prurit, edem facial, anafilaxie).
Tulburări ale sistemului nervos: frecvente – cefalee; mai puţin frecvente – vertij, convulsii.
Tulburări gastrointestinale: frecvente – dureri abdominale, diaree, meteorism, greaţă, vomă; mai puţin frecvente - modificarea percepţiei gustative.
Tulburări hepatobiliare: frecvente – dereglarea funcţiei hepatice (hiperbilirubinemie, creşterea activităţii fosfatazei alcaline, aminotransferazelor) şi dezvoltarea hepatitei.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: mai puţin frecvente – reacţii cutanate exfoliative.
Investigaţii diagnostice: mai puţin frecvente – hipokaliemie, hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: mai puţin frecvente – alopecie.
 
CONTRAINDICAŢII
 
Hipersensibilitate la fluconazol sau alţi compuşi azolici înrudiţi, administrarea concomitentă a terfenadinei şi astemizolului, sarcina şi lactaţia, copii cu vârsta până la 7 ani.
 
SUPRADOZAJ
 
Simptome: halucinaţii, comportament paranoic.
Tratament: terapie simptomatică, lavaj gastric, diureză forţată. O şedinţă de hemodializă de 3 ore scade nivelul plasmatic al preparatului cu aproximativ 50%.
 
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
 
Pacienţii la care vor apărea valori anormale ale testelor hepatice în timpul tratamentului cu fluconazol, vor fi monitorizaţi. La apariţia simptomelor clinice de afectare hepatică cauzate de fluconazol, preparatul trebuie suspendat. Pacienţii cu SIDA sunt mai frecvent predispuşi de a dezvolta reacţii cutanate severe la diverse medicamente. Dacă apar erupţii cutanate cauzate de administrarea fluconazolului la pacienţi trataţi de o infecţie fungică superficială, tratamentul cu fluconazol trebuie întrerupt. Dacă pacienţii cu infecţii fungice sistemice/invazive dezvoltă erupţii cutanate cauzate de administrarea fluconazolului, aceşti bolnavi trebuie supravegheaţi cu atenţie şi tratamentul cu fluconazol va fi întrerupt în cazul apariţiei eritemului polimorf. După tratamentul îndelungat cu fluconazol a onicomicozei, uneori poate să se observe deformarea unghiilor.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
Administrarea fluconazolului în timpul sarcinii trebuie evitată, cu excepţia pacientelor cu infecţii fungice severe sau care pun în pericol viaţa şi în care fluconazolul poate fi folosit dacă beneficiul scontat depăşeşte riscul posibil asupra fătului. Fluconazolul se determină în laptele uman în concentraţii similare cu cele plasmatice şi de aceea nu se recomandă femeilor care alăptează.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Lipsesc date privind influenţa negativă a fluconazolului asupra capacităţii de a conduce autovehiculele sau de a folosi utilaje.
 
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI
 
Administrarea concomitentă a fluconazolului cu terfenadina este contraindicată, din cauza dezvoltării aritmiilor severe, determinate de prelungirea intervalului QT. La administrarea concomitentă a fluconazolului cu warfarină creşte timpul protrombinic. Fluconazolul creşte timpulde înjumătăţire al antidiabeticelor orale: derivaţilor de sulfoniluree (clorpropamidă, glibenclamid, glipizid, tolbutamid); se va lua în consideraţie riscul de dezvoltare al hipoglicemiei. Administrarea concomitentă de fluconazol şi fenitoină poate provoca creşterea clinic relevantă a concentraţiei fenitoinei în plasmă. Ca urmare, la necesitatea administrării asociate acestor preparate se va monitoriza concentraţia fenitoinei cu corecţia dozei. Administrarea concomitentă de doze multiple de hidroclorotiazidă creşte concentraţia plasmatică a fluconazolului. Acest efect nu necesită o modificare a regimului de dozaj al fluconazolului. Fluconazolul în doze de 50 – 200 mg nu influenţează semnificativ eficacitatea contraceptivelor combinate orale. Combinarea cu rifampicină duce la scăderea AUC cu 25% şi reducerea timpului de înjumătăţire plasmatic al fluconazolului cu 20%. Se recomandă monitorizarea nivelului ciclosporinei în sânge la pacienţii care administrează fluconazol. Pacienţii care primesc doze înalte de teofilină, sau la care din alte motive există un risc crescut de toxicitate la teofilină, trebuie monitorizaţi pentru a depista aceste semne în timp ce primesc fluconazol şi terapia trebuie modificată corespunzător în caz de dezvoltarea simptomelor de toxicitate. La administrarea concomitentă de fluconazol şi cisaprid sunt descrise reacţii adverse din partea sistemului cardio-vascular, inclusiv tahicardie ventriculară paroxismală. Pacienţii, care sunt supuşi tratamentului cu fluconazol în combinaţie cu zidovudină vor fi monitorizaţi, pentru a observa apariţia eventualelor reacţii adverse date de zidovudină, AUC a zidovudinei în acest caz creşte semnificativ. Administrarea fluconazolului la bolnavii, care concomitent administrează cisaprid, astemizol, rifabutină, tacrolimus sau alte remedii medicamentoase, care se metabolizează prin sistemul citocromului P450, poate fi însoţită de creşterea concentraţiei plasmatice a acestor preparate. Absorbţia de fluconazol nu este afectată clinic semnificativ în cazul administrării concomitente a fluconazolului cu cimetidină sau antiacide.
 
PREZENTARE, AMBALAJ
 
Comprimate 50 mg. Câte 4 comprimate în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton. Comprimate 100 mg. Câte 4 comprimate în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton. Comprimate 150 mg. Câte 1 comprimat în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton. Comprimate 150 mg. Câte 4 comprimat în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton. Comprimate 200 mg. Câte 4 comprimate în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea pentru administrare plasate în cutie de carton.
 
PĂSTRARE
 
A se păstra la temperaturi 15 – 25˚C.
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
 
TERMEN DE VALABILITATE
 
3 ani.
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
 
STATUTUL LEGAL
 
Cu prescripţie medicală.
 
DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
 
Aprilie 2014.
 
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD., INDIA
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
Kusum Healthcare Pvt. Ltd.
SP 289(A), Riico Indl.Area, Chopanki, Bhiwadi (Raj.),
India.
 
La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (tel. 022-88-43-38)
La Inceput