FYTOSID Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Certificat de înregistrare a medicamentului – nr. 20313 din 27.01.2014
 
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

 
FYTOSID
 
Concentrat pentru soluţie perfuzabilă
 
DENUMIREA COMERCIALĂ
 
Fytosid
 
DCI-ul substanţei active
 
Etoposidum
 
COMPOZIŢIA
 
1 ml conţine:
substanţa activă: etopozidă 20,0 mg
excipienţi: polietilen glicol 300, alcool benzilic, polisorbat 80, alcool deshidratat, acid citric monohidrat, citrat de sodiu
 
FORMA FARMACEUTICĂ
 
Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
 
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI
 
Soluţie limpede, incoloră până la slab gălbuie.
 
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
 
Antineoplazice, alcaloizi din plante şi alte produse naturale, derivaţi de podofilotoxină, codul ATC: L01CB01.
 
PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE
 
Proprietăţi farmacodinamice
 
Fosfatul de etopozidă este transformat in vivo în fracţiunea sa activă, etopozidă, prin defosforilare. Se consideră că mecanismul de acţiune al fosfatului de etopozidă este acelaşi cu cel al etopozidei. Etopozida este un derivat de semisinteză al podofilotoxinei. Datele experimentale indică faptul că etopozida blochează ciclul celular în faza G. Etopozida diferă de alcaloizii din Vinca prin faptul că nu determină acumularea celulelor în metafază, ci împiedică trecerea celulelor în faza de mitoză sau distruge celulele în faza G. Încorporarea timidinei în ADN este inhibată in vitro de etopozidă.
 
Proprietăţi farmacocinetice
 
In vitro, etopozida se leagă într-o proporţie mare (97%) de proteinele plasmatice umane. În cadrul unui studiu in vitro privind efectele altor substanţe terapeutice asupra legării etopozidei 14C de proteinele plasmatice umane, numai salicilatul de sodiu şi aspirina au deplasat etopozida legată la proteine la concentraţii atinse, în general, in vivo. Cinetica de deteriorare plasmatică urmează curba biexponenţială şi corespunde unui model cu două componente. Volumul mediu de distribuţie este de aproximativ 32% din greutatea corporală. Etopozida traversează în lichidul cefalorahidian într-o proporţie relativ scăzută. Eliminarea urinară este de aproximativ 45% din doza administrată, 29% fiind eliminată nemodificată în decurs de 72 de ore. Etopozida este eliminată atât prin metabolizare renală, cât şi prin excreţie biliară.
 
Grupe speciale de pacienţi
 
Insuficienţă renală
 
Pacienţi cu insuficienţă renală cărora li se administrează etopozida au prezentat un clearance total scăzut, ASC crescut şi volum de distribuţie la starea de echilibru mai mic.
 
INDICAŢII TERAPEUTICE
 
Fytosid (Etopozidă) este indicat în tratamentul următoarelor tipuri de neoplasm: Carcinom testicular non-seminomatos rezistent - Fytosid în asociere cu alte medicamente chimioterapice aprobate, la pacienţii cu carcinom testicular nonseminomatos rezistent. Cancer pulmonar cu celule mici - Fytosid în asociere cu alte medicamente chimioterapice aprobate, în tratamentul de primă intenţie la pacienţii cu cancer pulmonar cu celule mici.
 
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
 
Doze
Fytosid (Etopozidă) trebuie administrat de către personal medical cu experienţă în administrarea tratamentelor antineoplazice. Fytosid se administrează prin perfuzare intravenoasă lentă. Fytosid nu trebuie administrat prin injectare intravenoasă rapidă.
Cura recomandată de Fytosid (Etopozidă) este de 60-120 mg/m², i.v., zilnic, timp de cinci zile consecutive. Întrucât etopozida cauzează mielosupresie, curele de tratament trebuie repetate la intervale de minimum 21 zile. Nu trebuie administrate cure de tratament cu etopozidă până când hemoleucograma
hemoleucograma nu este considerată satisfăcătoare. Atunci când se administrează ca un component al polichimioterapiei, doza se va reduce la limita inferioară a intervalului de dozare, pentru a se lua în considerare efectele mielosupresoare ale radioterapiei sau chimioterapiei care posibil ar fi compromis rezerva medulară.Imediat înainte de administrare, conţinutul fiecărui flacon trebuie reconstituit cu 5 ml sau 10 ml apă pentru injecții, cu glucoză 5% soluţie perfuzabilă sau cu clorură de sodiu 0,9% soluţie perfuzabilă până la o concentraţie echivalentă cu etopozidă 20 mg/ml, respectiv 10 mg/ml (fosfat de etopozidă 22,7 mg/ml sau 11,4 mg/ml). După reconstituire, soluţia poate fi administrată fără diluare ulterioară sau poate fi diluată în continuare până la concentraţii mici de până la 0,1 mg/ml etopozidă (0,14 mg/ml fosfat de etopozidă), fie cu glucoză 5% soluţie perfuzabilă sau cu clorură de sodiu 0,9% soluţie perfuzabilă. Soluţiile perfuzabile de Fytosid (Etopozidă) pot fi administrate în decurs de 5 minute până la 3,5 ore. Trebuie să se evite extravazarea. Ocazional, după extravazarea etopozidei, pot apărea iritaţia şi inflamaţia ţesuturilor moi. În general, nu a fost observată ulceraţia.
Categorii speciale de pacienţi
Vârstnici:
Nu este necesară ajustarea dozei.
Administrare la copii şi adolescenţi:
Siguranţa şi eficacitatea la copii nu au fost stabilite etopozida este contraindicată copiilor cu vârsta sub 12 ani.
 
REACŢII ADVERSE
 
Convenţia MedDRA privind frecvenţa
Foarte frecvente (>1/10)
Frecvente (>1/100 şi <1/10)
Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100)
Rare (>1/10000 şi <1/1000)
Foarte rare (<1/10000)
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).
Cele mai frecvente reacţii adverse majore observate în cadrul studiilor clinice efectuate cu etopozidă au fost leucopenia şi neutropenia care au apărut la majoritatea pacienţilor. Leucopenia a fost severă la aproximativ 20% dintre pacienţi, iar neutropenia a fost severă la aproximativ o treime. A fost raportată
trombocitopenie la aproximativ un sfert dintrepacienţi, fiind severă la aproximativ 10% dintre cazuri.  Anemia a s-a determinat la aproximativ trei sferturi dintre pacienţi, fiind severă la aproximativ 20%. Reacţiile adverse gastrointestinale au fost, de regulă, uşoare până la moderate. Greaţă şi/sau vărsături
au fost observate la aproximativ o treime dintre pacienţi. Au fost raportate anorexie şi mucozită la 10-20% dintre pacienţi şi au fost semnalate : constipaţie, durere abdominală, diaree şi modificarea gustului de la 5 până la 10% dintre pacienţi. Astenia sau starea generală de rău a afectat aproape o treime dintre pacienţi. De asemenea, alopecia a fost observată la o treime dintre pacienţi. Au fost raportate frisoane şi/sau febră la un sfert dintre pacienţi, iar ameţeli şi extravazare/flebită au fost raportate la aproximativ 5% dintre pacienţi. Nu au fost observate simptome cardiovasculare, inclusiv hipotensiune arterială, în timpul administrării perfuziilor cu etopozidă cu durata de 5 minute. Următoarele date privind reacţiile adverse s-au bazat atât pe administrarea orală, cât şi pe administrarea intravenoasă a etopozidei.
Tulburări hematologice şi limfatice: Reacţiile toxice care limitează doza de etopozidă constau în mielosupresie, cu precădere, leucopenie şi trombocitopenie. Anemia apare rar. Numărul cel mai mic de leucocite se înregistrează la aproximativ 21 de zile de la tratament.
Tulburări gastrointestinale: Greaţa şi vărsăturile sunt reacţii adverse gastrointestinale majore şi apar la peste o treime dintre pacienţi. Antiemeticele sunt utile pentru a controla aceste reacţii adverse. Rar apar durere abdominală, anorexie, diaree, esofagită şi stomatită.
Tulburări ale sistemului imunitar: Au fost raportate reacţii anafilactoide apărute în urma administrării etopozidei. S-a raportat o incidenţă mai mare a reacţiilor anafilactoide la copiii cărora li s-au administrat perfuzii la concentraţii mai mari decât cele recomandate. Este incert rolul pe care concentraţia soluţiei perfuzabile (sau viteza de administrare a acesteia) îl joacă în apariţia reacţiilor anafilactoide. Aceste reacţii au răspuns, de regulă, la întreruperea tratamentului şi la administrarea de medicamente presoare, corticosteroizi, antihistaminice sau  medicamente care cresc volumul plasmatic, după caz.
Tulburări ale sistemului nervos: Rar s-a raportat neuropatie periferică.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: De asemenea, au fost, erupţii cutanate tranzitorii, pigmentare, prurit, urticarie, disfagie, orbire corticală tranzitorie şi un singur caz de dermatită de „reamintire” apărută la locul de iradiere, după administrarea etopozidei. A fost raportată toxicitatea locală a ţesuturilor moi ca urmare a extravazării etopozidei. Infiltrarea etopozidei poate conduce la edem, durere, celulită şi necroză, inclusiv necroză cutanată.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:
Alopecie: Alopecia apare la aproximativ două treimi dintre pacienţi şi este reversibilă la întreruperea tratamentului.
Au fost raportate somnolenţă, fatigabilitate, disgeuzie, febră
Alte reacţii adverse: Poate apărea hipotensiune arterială după perfuzarea excesiv de rapidă a etopozidei şi poate fi inversată prin scăderea vitezei de perfuzare. Nu a fost observată hipotensiune arterială simptomatică la administrarea etopozidei. A fost raportată apnee la reluarea spontană a respiraţiei după întreruperea administrării etopozidei prin injectare. A fost raportată reacţie bruscă letală, asociată cu bronhospasmul. De asemenea, au fost raportate hipertensiune arterială şi/sau eritem. De obicei,  tensiunea arterială revine la normal în câteva ore de la întreruperea perfuzării.
S-a demonstrat că etopozida atinge concentraţii mari la nivel hepatic şi renal, prin urmare, prezentând potenţial de acumulare în caz de insuficienţă funcţională. A fost raportată toxicitatea locală a ţesuturilor moi ca urmare a extravazării etopozidei. Infiltrarea etopozidei poate conduce la edem, durere, celulită şi necroză, inclusiv necroză cutanată.
 
CONTRAINDICAŢII
 
Fytosid (Etopozidă) este contraindicat la pacienţii cu hipersensibilitate la oricare din componentele preaparatului , inclusiv hipersensibilitate anterioară la etopozidă, fosfat de etopozidă sau orice alt component.
 
SUPRADOZAJ
 
Dozele totale de etopozidă de 2,4 g/m² până la 3,5 g/m² administrate intravenos în decurs de trei zile au determinat apariţia mucozitei severe şi a mielotoxicităţii. Au fost raportate acidoză metabolică şi cazuri de toxicitate hepatică severă la pacienţii cărora li se administrează dozei mai mari decât dozele  recomandate de etopozidă. Nu există antidot specific pentru supradozajul cu etopozidă. Prin urmare, se va administra tratament simptomatic şi de susţinere.
 
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
 
Întrucât fosfatul de etopozidă se transformă rapid şi complet în etopozidă, atunci când se prescrie Fytosid (Etopozidă), trebuie avute în vedere atenţionările şi precauţiile aplicabile la prescrierea etopozidei. La administrarea intravenoasă, trebuie să se evite extravazarea. Pot apărea reacţii la locul de administrare în timpul administrării. Dată fiind posibilitatea apariţiei extravazării, se recomandă monitorizarea locului perfuzării pentru a se identifica posibila infiltrare în timpul administrării medicamentului. În prezent, nu se cunoaşte niciun medicament specific pentru tratamentul reacţiilor de extravazare. Dacă s-au administrat radioterapie şi/sau chimioterapie anterior iniţierii tratamentului cu Fytosid (Etopozidă), se va lăsa un interval corespunzător pentru a se permite refacerea măduvei osoase. Dacă numărul de leucocite scade sub 2000/mm3, tratamentul trebuie suspendat până când componentele sanguine revin la valori  acceptabile (trombocitele peste 100000/mm³, leucocitele peste 4000/mm³), adică, de regulă, în maximum 10 zile. Trebuie monitorizate hemoleucograma şi funcţia hepatică. Infecţiile bacteriene trebuie să fie sub control înainte de iniţierea tratamentului cu Fytosid (Etopozidă). Rar, s-a raportat apariţia leucemiei acute, care poate apărea cu sau fără mielodisplazie, la pacienţii trataţi cu scheme de tratament care conţin etopozidă. Fytosid este un medicament antineoplazic citotoxic. Ca și în cazul altor compuşi cu potenţial toxic, se recomandă prudenţă la manipularea Fytosid. Se recomandă utilizarea mănuşilor. Dacă soluţia de etopozidă intră în contact cu pielea se recomandă a spăla imediat pielea bine cu apă şi săpun. Dacă etopozida intră în contact cu mucoasele, acestea trebuie clătite cu apă din abundenţă.
 
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
 
Sarcina
Etopozida poate determina efecte nocive asupra fătului Dacă acest medicament este administrat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne însărcinată în timpul administrării acestui medicament, pacienta trebuie prevenită cu privire la posibilul risc pentru făt. Femeile cu potenţial fertil trebuie sfătuite să evite să
rămână însărcinate.
Alăptarea
Nu se ştie dacă acest medicament se secretă în laptele matern. Nu se recomandă administrarea medicamentului în perioada de alăptare. Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje Nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
 
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI
 
Se va administra cu precauție la administrarea concomitentă cu medicamente ce inhibă activitățile fosfatazei (de exemplu, clorhidrat de levamisol). La copii, valorile crescute ale concentraţiilor ALT sunt asociate cu un clearance total scăzut. Administrarea anterioară de cisplatină poate, de asemenea, să
determine o scădere a clearance-ului total al etopozidei la copii.
 
Incompatibilităţi
 
Etopozida nu trebuie amestecată în soluţia perfuzabilă cu alte medicamente antineoplazice. De asemenea, se recomandă ca Fytosid să nu fie amestecat cu niciun alt medicament.
 
PREZENTARE, AMBALAJ
 
Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 20 mg/ ml. Câte 5 ml în flacon din sticlă incoloră prevăzut cu dop din cauciuc sigilat cu capsă detaşabilă din aluminiu. Câte un flacon împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie din carton.
 
PĂSTRARE
 
A se păstra la loc ferit de lumină, la temperaturi sub 25°C.
A nu se congela.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!
 
TERMEN DE VALABILITATE
 
2 ani.
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
 
STATUTUL LEGAL
 
Cu prescripţie medicală.
 
DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
 
Mai 2013
 
DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
D-61352 Bad Homburg v.d.H.
Germania
 
NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
 
Fresenius Kabi Oncology Ltd.
19, HPSIDC Industial Area, Baddi,
Distt. Solan, (H.P.) 173 205
 
La apariţia oricărei reacţii adverse, informaţi secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (tel. 022- 88-43-38)
 
La Inceput