Legea cu privire la scutirea unor categorii de populaţie de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015, Nr. 38 din 19.03.2015

La Inceput