E 470b

Sunt considerate inofensive, dar originea sa nu este menționată niciodată...
(vezi E470a)

Săruri de magneziu ale acizilor grași
La Inceput